MARS İKİZLER BURCUNDA 21 Nisan- 4 Haziran : SÖZ OLA KESE SAVAŞI, SÖZ OLA KESE BAŞI

mars ikizler burcunda

 

“Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz.”   

YUNUS EMRE

Hareket ve aktivitenin, tutku ve heyecanların, fiziksel gücün ve kararlılığın ifadesi MARS gezegeni 21 Nisan itibariyle İKİZLER burcuna giriyor ve 4 haziran 2017 ye dek de bu burçtaki yolculuğuna devam edecek. Gökyüzündeki Mars’ın bir burçtan diğerine geçişi ise yeryüzünde yaşayan biz insanoğlu üzerinde ise davranışlarımızı, irademizi ortaya koyuş şeklimizi, hedeflerimizin peşinden ne derece tutku ve hırsla gidebileceğimizi ve zorluklar karşısında ne şekilde mücadele edeceğimizi etkileyebilir diye düşünebiliriz.

İKİZLER burcu hava elementinin, değişken tabiatlı bir burcudur ve Merkür yönetiminde olduğu için de fikirlerin paylaşımı ile ilgilidir, hareketli ve yerinde duramayan bir mizaca sahiptir. Haritamızda İkizler burcunun ifade bulduğu alanda iletişime açığızdır, zihnimiz bu alanın konularında objektif, esnek ve değişken koşullara uyum sağlayabilecek şekilde çalışır. MARS şimdi İKİZLER burcuna geçtiğine göre de haritamızda İkizler burcu neredeyse, o alandaki enerjimizi harcama kanalımız fikirler ve zihinsel paylaşımlar doğrultusunda şekillenecektir. Kafamız bu süreçte oldukça hızlı çalışacağa benziyor ancak uç durumlarda kurnazlığa da kayabilir düşünceler. Ne yapıp ne edip düşüncelerimizi söylemek, karşımızdakilere fikirlerimizi, eylemlerimizi kabul ettirmeye çalışmak ve bu uğurda da mücadele etmemiz gereken koşullar içerisinde kalmak söz konusu olabilir. Saldırganlığımızın çıkış yollarından biri zekice kurgulanan cümleler, sivri ve iğneleyici konuşma tarzı olurken bir diğer yolu da beklenmedik, ani ve fevri hareketler olabilir. Elbette bu enerjiyi olumlu anlamda kullanabilmeyi başaranlar, bu enerjiler ile uyumlu akışta kalabilenler ise değişen koşullara kolaylıkla adapte olurken, entelektüel bakış açılarını geliştirip, rasyonel aklını devreye sokarak kararlarını objektif bir biçimde alabilir.

MARS’ın İKİZLER burcuna giriş anı haritasında dizpozitörü MERKÜR’ün geri harekette oluşu, bulunduğu burcun son derecelerinde yer alıyor oluşunu gördüğümde süreç içerisinde bu MARS’ın çok da olumlu çalışamayabileceğini düşündürdü. Üstelik iki gezegen birbirini karşılıklı olarak ağırlıyorlar yani birinin hareketi diğerini etkileyecek şekilde çalışacak. Ağzımızdan çıkanlara, neyi nasıl ifade edeceğimize, eylemlerimize çok dikkat etmemiz gereken bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz. Sadece sözlerimiz değil zihnimizden geçenler bile önemli olacak bu süreçte. Uzun vadeli hedeflerimizde dağılma,kafa karışıklığı, sinirsel gerginliğe varan uyarımlar, tepkisel davranışlar bizleri istemediğimiz durumların içerisinde bırakabilir. Hızlı sonuç almak için şartları fazlası ile zorlamamaya dikkat etmek gerekiyor diyebilirim hangi burçtan olursak olalım.

MARS İkizler burcunda iken SATÜRN ve NEPTÜN ile stresli açılar yapacak. Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak MARS- NEPTÜN karesi hayatın katı gerçekleri ile baş etmek konusunda zorlanmaya neden olabilir. Karar vermek, verdiğimiz kararı uygulamak adına sabır ve dayanıklılık göstermek bu açısal etki altında zorlaşabilir. Hayal kırıklığına uğramamak adına tepkisiz kalmak, sahte ya da yapmacık davranışlar, yalanlar, mantıksız korkular, belli bir temele dayanmayan oradan buradan devşirdiğimiz fikirler ve düşünceler sanki kendi düşüncemiz gibi savunup, fanatikleşebiliriz. Sakın ola ki nereden geldiği belli olmayan korkular, karamsarlıklar zihnimizi esir almasın olur mu ? Zora gelince bırakıp kaçmak yok öyle 🙂

18 Mayıs ve civarındaki günlerde ise astrolojinin iki kötücül gezegeni karşı karşıya geliyor. Mars ile Satürn’ün karşıtlığı yüksek düzeyde negatif enerji üretebilir ne yazık ki. Bir şeyler hemen olsun, aman bir an önce halledeyim şu işimi dediğimiz durumlarda karşımıza engeller çıkması olası. Yaşamın katı gerçekleri bizi durdurabilir yaklaşık 15 günlük süreçte. Bu karşıtlık enerjisini transit MARS hangi yaşam alanımızdan geçiyorsa o alanın ifade ettiği konularda gerginlik, mücadele ve engellerin, sorunların yarattığı kızgınlık olarak deneyimleyebiliriz. Genel olarak otorite figürleri ile sorunlar, aile büyüklerimizle ilgili halletmemiz gereken problemler, iş yaşamında engeller, finansal konularda belki beklentilerimizin karşılaşmaması gibi durumlar oluşabilir.

Yarım yamalak giden ilişkiler, aşırı beklenti içerisinde bir şeyleri “oldurma” çabamız Mars İkizler sürecinde sarpa sarabilir. Sinirliliğe eklenen alınganlık ve artan zihinsel enerjinin neticesinde kafanın hinliğe çalışması gibi durumlar oluşabilir. Mayıs ayının sonuna dek olan süreçte biraz sabretmek, fazlasıyla ağzımızdan çıkanı kulağın duyması gerekecek. Süreci kontrollü geçirebilenler ise Aslan-Kova aksına henüz geçen ay düğümleri ile MARS’ın yapacağı olumlu açıların etkisi ile kadersel hak edişlerini alacaklardır.

marssss türkiye

Yukarıdaki harita Ankara’ya göre çizdirilmiş, Mars İkizler burcuna giriş haritasının ülkemiz haritasına yansıtılmış halidir. Yaklaşık 45 günlük sürecin ülkemiz açısından stresli bazı durumların ortaya çıkmasında etkili olabileceğini düşünüyorum. Giriş anı haritasında Aslan burcunun 21. derecesi yükseliyor, (bu 11 Şubat’ta gerçekleşen Aslan Burcundaki Ay tutulmasının derecesi aynı zamanda), ülkemiz haritasının NEPTÜN’ü ile kavuşum halinde. Yükselen yöneticisi Güneş’in haritanın 11. alanında, natal Güneş ile karşıt açıda bulunuyor. Mecliste ve hükümet kanadında bazı stresli gelişmelerden, sert tartışmalardan, kendi aralarında fikir ayrılıklarından söz edebiliriz. Dostumuz olarak kabul ettiğimiz bazı ülkelerin aleyhimizde bazı girişimleri söz konusu olabilir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar alınabilir ama bu kararların ne kadar isabetli olacağı, uygulanabilirliliği konusunda ise kafalar karışık olabilir zira Yükselen ile Neptün kavuşum yapmış durumda , Natal Venüs ile kare yapıyor. Olan bitenler karşısında keyfimiz kaçabilir toplumca. Meclisin organize olarak rahat bir çalışma ortamına girebilmesi, hazırlanacak yasaların yürürlülüğe konulması elde olmayan nedenlerden dolayı bir süreliğine ertelenebilir.

Transit MARS ülkemizin  12. alanından geçiş yapacak. Bu alan ülkenin gizli düşmanlarını, perde arkasından dönen işleri, kapalı kapılar ardında alınabilecek kararları ve ulusal anlamda yaşanabilecek skandalları anlatan alandır. Haziran ayının başına kadar olan Mars İkizler burcu sürecinde, gizli saklı bazı düşmanlıklar, ülkemizin arkasından dönebilecek ve bizi zor durumda bırakabilecek bazı durumlar oluşabilir, gizli faaliyetlerde bulunan her tür örgüt faaliyetlerini arttırabilir.

Mars Ülkemiz haritasındaki Uranüs ile Mayıs ayının ilk haftasında sert bir kontakta olacak. Uluslararası ilişkiler açısından kritik tarihler. Dini kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, basın yayın ve medya sektörü, üniversiteler, öğretim görevlileri, dış ilişkiler ile ilgili kurumlar, turizm sektörü ve bu adı geçen kurumlarda yer alanlar, çalışanlar açısından stresli günler olarak düşünülebilir. Özellikle üniversitelerde bazı beklenmeyen karışıklıklar, gösteriler olabilir. Medya sektöründe  beklenmeyen karışık durumlar, sürpriz gelişmeler beklenebilir. Sosyal medyada yayılabilecek bazı gizli saklı belge ve dökümanlar ortaya çıkabilir. Uluslararası arenada hukuksal konumumuzla ilgili beklenmedik karmaşık durumlar oluşabilir. Düşünmeden, fevri hareket etmek, galeyana gelmemek ve kaynağı belirsiz, hedef saptırıp kafa karıştıran sosyal medya paylaşımları konusunda hepimizin dikkatli olması gereken günler. Birlik ve beraberliğimizi bozabilecek her tür olumsuzluğa karşı çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Transit Mars ve transit Satürn’ün karşıt açısının haritamıza olan etkisi ise anti-demokratik gelişmelerin, despotça yaklaşımların ve bunun da halkın üzerinde yaratacağı moral ve motivasyon düşüklüğünün oluşturacağı baskıyı anlatmakta. Perde arkasından dönen işler arasında, çalışan kesim üzerinde büyük memnuniyetsizlik yaratabilecek kararların alınması olabilir. Sendikalar ile gizli pazarlıklar, ordumuza ve güvenlik güçlerimize karşı düzenlenebilecek perde arkası düşmanlıklar ülke gündemine gelebilir.

İkizler burcundaki Mars bulunduğu burcu terk etmeden önce haritamızdaki AY ile kavuşacak. 5 Haziran’da tam kavuşumu gerçekleşecek bu açı etkisi ile halkın agresifliğinin en üst düzeyde olabileceğini öngörebiliriz. Halk arasında anlaşmazlıkların, bastırılmış öfkenin kontrolsüz bir şekilde çıkışına tanık olabiliriz. Bu süreçte sorumlu her birey gibi önce kendimizi kontrol etmemiz, olaylara sağduyulu yaklaşmamız oldukça önemli olacaktır. Ağzımızdan çıkan sözlere, kime ne söylediğimize, karşı tarafın bizi ne düzeyde anlayıp anlamadığına çok dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz kısacası.

MARS İkizler burcu sürecinin burçlar üzerindeki etkilerini de bir sonraki yazımda sizlerle paylaşacağım ancak değişken burçlar yani Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları, bu burçlarda yoğun gezegen yerleşimleri olanlar süreçten en fazla etkilenecek grubun içerisinde olacaktır.

Sevgi ve ışıkla gökyüzü rehberimiz olsun…

Hülya DEĞER Dip. ASA

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s