12 Ağustos 2022 KOVA BURCUNDA DOLUNAY : Daha Değil…

12 Ağustos 2022 Cuma günün ilk saatlerinde KOVA burcunun 19.derecesinde bir dolunay gerçekleşecek.

Okumaya devam et “12 Ağustos 2022 KOVA BURCUNDA DOLUNAY : Daha Değil…”

2 MART 2022 Balık Burcunda YENİ AY : AKIŞTA KALMAK, AKIŞA KAPILMAK…

“Bir rüya sihir yoluyla gerçek olmaz; ter, kararlılık ve sıkı çalışma gerektirir.

Colin Powell”

2 Mart 2022 Çarşamba günü 20:34 de BALIK burcunun 12.derecesinde yeni bir ay doğacak gökyüzünde. Yeniay dönemleri Ay ve Güneşin kucak kucağa geldiği ve birleştikleri burcun doğasını çok kuvvetli bir şekilde yaşam sahnesine projekte ettikleri dönemlerdir. Yaşamsal kaynağımızın en önemli iki ışığın birleşiminden her ay yeni baştan başlayan döngü bizler için bir şeylere adım atmamız, yeni bir takım kararlar almamız belki de bir takım finallere ulaşmamız, kendimizi ve yaşamımızı yeni baştan bir daha görme, inceleme, gerekli ayarlamaları yapma dönemleri olarak oldukça işlevseldirler.

Okumaya devam et “2 MART 2022 Balık Burcunda YENİ AY : AKIŞTA KALMAK, AKIŞA KAPILMAK…”

JÜPİTER BALIK BURCUNDA NEYİ BÜYÜTECEK?

Jüpiter Balık Burcunda…

“Tanrıya beni uğursuzluklardan koruması için dua etmiyorum.

Böyle durumlarda beni  umutsuzluklardan koruması için dua ediyorum.

İnan, Tanrı bir elini bıraksa öteki elinden tutar.”                          

Amin Maalouf / Afrikalı Leo

Astrolojinin en büyük iyicil gezegenidir JÜPİTER. İyi şansı, bolluğu, genişleme ve büyümeyi, mutluluğu temsil etmesinin yanında hüküm vermeyi, büyük bağlantılar kurup yayılmayı, din- etik ve ahlak ilkelerini ve bunların uygulanışını, var olan sınırların daha da ötesine geçebilme arzusunu da anlatır.

29 Aralık 2021 de Jüpiter kendi yönettiği burca, BALIK burcuna girecek. 2021 yılının Mayıs Ayı içinde de Jüpiter kısa bir süreliğine BALIK burcuna girmişti ve bu günlerin ön gösterimini sunmuştu bizlere. 2022 yılı ise gerçekten Jüpiter geçişi adına çok ilginç zira 1 yıllık döngüsü içinde 2 burçta neredeyse eşit süre geçirecek. Üstelik bu burçlardan BALIK Zodyak burçlar kuşağının sonucu burcu iken, 11 Mayıs 2022 de gireceği ve 8 derece kadar ilerleyeceği burç ise zodyağın ilk burcu olan KOÇ. Tek başına bu sembolizma bile bize geçmişi, tamamlanmayı, bırakma ve salıvermeyi (BALIK burcu süreci, su elementi- değişken nitelik) ve ardından gelen yeni başlangıçlara iyimserlik ve özgüvenle atılmayı, spontane başlangıçları, dinamizmi (KOÇ burcu süreci, Ateş elementi- Öncü Nitelik) hayatımıza katmaya çalışacak.

Bu tarihleri not düşmek isterim Jüpiter geçişlerinin anlaşılması adına ;

29 Aralık 2021 JÜPİTER BALIK burcu girişi

10 Mayıs 2022 JÜPİTER KOÇ burcu girişi

28 Temmuz 2022 Jüpiter’in Koç burcundan gerileme sürecinin başlangıcı (8 drc KOÇ burcundan itibaren)

28 Ekim 2022 JÜPİTER’in  BALIK burcuna tekrar girişi ve sürecin 20 Aralık 2022 de tamamlanması

2022 yılında JÜPİTER neredeyse KOÇ ve BALIK burcunda eşit sürede kalıyor olacak. ATEŞ ve SU arasında, BAŞLANGICI (Koç süreci) ve TAMALANMAYI (Balık süreci) eşit düzeyde vurgulayacak. Geçmişle gelecek, erille dişil, geçmişi tamamlama ve geleceğe dair başlangıçlar yapma ve bunları yaparken de inancın ve güvenin kol kola girip hayata ve onun fırsatlarına dair gelişim imkanlarını sunmasından söz edebiliriz.

JÜPİTER içsel gezegenlerden (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars) farklı olarak toplumsal bir gezegendir ve dolayısıyla “topluma mal olmuş değer yargılarını, etik ve ahlaki ilkeleri” de sembolize eder. Jüpiter Satürn ile birlikte zamanın kalitesini belirleyen, toplum sahnesinde nasıl yerimizi aldığımızı gösteren bir gezegendir. Son İki yıldır Jüpiter’in Satürn’ün patron olduğu burçlardan geçişi (oğlak ve Kova süreçleri) Jüpiter’e özgü anlam arayışında, iyimserlik ve genişleme prensiplerinde çok da rahat ettirmedi bizleri. Patron Satürn olunca şans ve fırsatlar koşulluydu ve işi kurallarına göre oynamadığınızda değil şansı vermek, sıkıntı ve problemleri daha da büyüttü. Geniş kitlelere yayılan iyi bir şanstan, gelişimden söz etmek zordu açıkçası.

Ve fakat BALIK burcu Jüpiter’in kendini içinde en rahat ifade ettiği burçlardan biridir, yönetici durumdadır. Bu noktada Jüpiter BALIK süreci içimizdeki empatiyi, sevgiyi, birlik duygusunu, vicdanı ve merhameti büyütecek. İnancımızı, teslimiyetimizi, merhametimizi  büyütecek en başta JÜPİTER, BALIK burcu yaşama duyulan inancı, Tanrı inancını ve Tanrının yarattığı  evrene duyulan inancı birleştirerek ifade eder çünkü. Yaşamda ilahi bir adalet mekanizması olduğunu, adil ve lütuf sahibi, esirgeyen ve bağışlayan bir yaradan tarafından korunup, gözetildiğimiz inancını büyütecek İşte JÜPİTER BALIK burcundayken.  BU durumun gölgesi ise “kader mahkumu” rolüne çok çabuk kapılmaktır ama eğer dikkatli olmazsak, inancı ve güveni sağlam temellere, sorgulayan ve düşünen bir akla çok ihtiyacımız olacağı kesin bu noktada.

JÜPİTER’in  bir karşılığı da adalete ve onun gücüne inançtır. Jüpiter’in adaleti, içerisinde olayları her iki yönde görmesinden ve değerlendirmesinden gelir. Birimiz kaybederken, birimiz kazanmaz mıyız bu dünyada ? Tıpkı bunun gibi olayları her iki yönden de ele alır JÜPİTER. Ve fakat BALIK burcundaki JÜPİTER tek başımıza kazanmanın, hep bana, hep benim, hep ben sloganlarının ne kadar geçersiz olduğunu anlatmaya çalışacak. Birimizin üzüntüsünün aslında hepimizin üzüntüsü olabileceğini, tek başına “iyi, mutlu, müreffeh olmanın” tek başına yetmeyeceğini, kendimizden daha zayıf, güçsüz, çaresiz ve bunalımda olanların da varlığını göstererek empati yapabilme becerimizi büyütmeye çalışacak işte. İlahi adaletin mekanizmasının nasıl şaşmaz ve milim aşmaz olduğuna tanıklık edeceğiz hep birlikte. İyilik edenin iyilik bulduğuna kötülüklerin asla cezasız kalmayacağına olan güven duygumuz pekişecek bu şekli ile. İçimizdeki ahlak yasası devrede olacak, adaleti önce kendi içimizdeki vicdan terazisinde tartacağız.

Bilgi ve deneyimlerimizi belirli bir temele oturmak da Jüpiter’in bir başka yönüdür. Büyük iyicil Jüpiter BALIK  burcundayken bizlerden “sevgi ve empatiden gelen bir  bilgelik” üretmemizi isteyecek. BALIK burcunda Jüpter bu anlamda  etik ve ahlaki davranış tarzımızı, daha büyük bir ruhsal güce olan inancımızı büyütecek. Diğerkamlığımızı arttırmaya çalışacak. Kolektif olarak tek başına birimizin değil, hepimizin toplu olarak, bir birine görünmez iplerle bağlı olduğumuzu, birinin mutluluğunun tıpkı kelebek etkisi gibi dalga dalga tüm topluma yayılabileceğini anlatmaya çalışacak.

Sebep- sonuç yasalarını daha iyi anlamamızı ve buna göre hareket etme ihtiyacımızı da büyütecek Balık burcunda Jüpiter. Sebeplerden yola çıkarak sonuçları öngörmek din ve ahlakın, erdemin temeli değil midir zaten? Şimdiye dek sahte öğretiler, temelsiz inançlar, sadece “bize öğretildiği” ve “bizim ezberimiz” olmuş inançlar belirli bir süzgeçten geçecektir. Kanmak, kandırılmak, iyi niyetin “inançlar” adı altında suiistimal edilmesi noktasında ciddi bir sınav sürecinden geçebiliriz dikkatli olmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte BALIK  burcunda kalacak olan Jüpiter erdemli tüm davranışlarımızı ve hakkaniyetli yaklaşımlarımızı hiç şüphe yok ki ödüllendirecektir. “Bütünün en yüksek hayrına “ hareket etme, düşünme ve karar verme fonksiyonları da büyüyecektir. Sadece buradaki handikabımız iyi/kötü, doğru/yanlış, güzel/çirkin gibi kişisel yargılarımıza dikkat etmek, neyin yalan neyin gerçek, neyin anlamlı neyin anlamsız olduğuna dikkat etmek olmalıdır zira gölge yönü ile BALIK burcu empati ve diğerkamlığın abartıldığı taktirde dağılmaya, bütünlüğünü koruyamamaya, kurbana düşeme potansiyeline açık oluşumuzu anlatır. Akılla kavranması zor bir alanı ifade eder BALIK Jüpiter, idrak talep ederken bunun sağlam bir zeminde olmaması ise kişiyi kaosa sürükler. Doğru bildiklerimizden bile şüpheye düşürebilir veya aslında bize ait olmayan bir görüşü, inancı bile “bizimmiş” gibi inandırabilir, bir tür illizyon ya da yanılgı da burada başlar.

JÜPİTER BALIK süreci bizi yaratan evrene, büyük akla; derin, kapsayıcı, sınırsız ve sevgi ile yaklaşmak, ilham almak, aramızdaki bağı güçlendirmek, aşkın ve sevginin her yaraya ilaç olan enerjisine  tanıklık etmek mümkün ve fakat bu sürecin dağınıklık, kaos ve oradan oraya sürüklenen bir enerjisi olduğunu da fark etmemiz lazım. Bu süreçte spritüel egonun tavan yapmış hallerine tanıklık edeceğimiz öğretmenler karşımıza çıkacaktır şüphesiz. Kendi bütünlüğünü koruyamamış, 2-3 ezber bilgi ile etrafına müritler toplayanları ve bunların nasıl bir yanılsama içinde olduklarını da göreceğiz bence. 

Jüpiter bu transiti süresince gökyüzünde yavaş hareket eden gezegenlerle de açılar kurarak etkisini farklı yollardan ortaya koyacaktır. Kollektifi ilgilendiren asıl olay ve durumlar bu kontaklar vasıtası ile anlaşılır zaman kalitesi açısından.

JÜPİTER ve URANÜS arasında 17 Şubat 2022 de olumlu bir etkileşim olacak. Orijinal, yaratıcı, farklı ve fakat büyümemize, gelişimimize hizmet eden yeni bazı fırsatlarla karşılaşmak mümkün olabilir. Açı sektil bu yüzden çaba da gerekli. 11 derece  SU EMENTİNDE  ve 11 derece TOPRAK elementinde (+,- 3 derece toleransla) gezegen yerleşimleriniz varsa doğum haritanızda bu sürecin sizin adınıza olumlu geçme potansiyeli yüksek. Yeni bir takım keşiflerin kolektife hizmet edecek şekilde gelişimine tanıklık edebiliriz.

Jüpiter ve Neptün arasındaki kavuşum açısı 12 Nisan 2022 de kesinleşecek. 23 derece Balık burcundaki bu kavuşum sırasında VENÜS de yücelimde olduğu balık burcunda olacak. Bu kavuşumun o dönem AKREP ve BOĞA burçlarında olacak düğümler ile de olan temasını düşünecek olursak inancın sezgi ile birleşiminden doğan büyük bir ruhsal gücün ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şevkatin, merhametin, empati ve duyarlılığın, yaratılan tüm canlılara olan sevginin artışına tanık olurken, geçmişi arkamızda bırakmak istiyorsak gerçekten “affetmek” “helalleşmek” herkesi yoluna sevgiyle uğurlamak mümkün olacaktır. Ancak gölge yönü ile bu süreç büyük hayal kırıklıklarına da kişiyi açık hale getirebilir. İnandığımız şeylerin kurbanı olmamak adına dikkat etmek zorundayız elbette.

3 Mayıs 2022 de ise Jüpiter ile PLÜTON arasında olumlu bir etkileşime tanık olacağız. Finansal koşulları destekleyen bu açısal bağlantı yaşam yolunda kimilerine dönüşümle, değişimle gelen büyüme fırsatlarını önlerine koyacak. Kendi yaşamlarımız üzerinden daha kontrollü olma şansımız yükselecek ancak açı yine sekstil bu da bize az bir çaba ile epey yol alabilme potansiyelimizz olduğunu anlatıyor.

JÜPİTER BALIK burcundan geçiş yaptığı süreçte en çok BALIK, YENGEÇ ve AKREP burçlarını destekleyecek. Başak, Oğlak, Boğa burçları da SU elementi burçları kadar olmasa da, sürecin şanslı grupları arasında.  JÜPİTER KOÇ burcundan geçiş yaptığı süreçlerde ise YAY, ASLAN ve KOÇ burçlarına olumlu anlamda gelişim fırsatları sunacak. Ve fakat elbette her doğum haritası kişiye özel, kendi hayat hikayesi içerisinde bireysel mesajları barındırır.

JÜPİTER in kanımca en anlamlı görevi SATÜRN derslerinin, engel ve sorunlarının ANLAMDIRMA çabasıdır. Bunca sıkıntı ve sorun ile uğraşırken bile hayata ve onun sunduklarına olan güveni, yaşanan olayların sonucu çıkarılan anlamlı mesajları hayatın içinde yerli yerine oturur JÜPİTER. Son iki yıldır Oğlak ve Kova geçişi şansı, büyümeyi, gelişimi engelleyici çalıştı ancak BALIK burcundan geçiş sürecinin her birimizi olumlu anlamda etkilemesi, en başta içimizde fısıltısını duyduğumuz ve zaman zaman kulağımızı kapattığımız o sesin daha da çok kendini hatırlatmasına tanıklık edeceğimizi düşünüyorum o da; merhamet ve vicdan. Her birimizin evrensel değerlere doğru yükselmesi, birbirimizden bağımsız gibi görünsek de “tek bir gerçeğin” görünmez iplerle birbirine bağlı parçaları olduğumuz gerçeğini kavrayacağımız, Evrenle, Sistemle, Allah ile ya da neye inanıyorsak, adına ne diyorsak onunla bir olduğumuzu idrak edeceğimiz sürece yarın itibariyle adım atıyoruz. Hepimize güzellikler getirmesi temel dileğimdir…

Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun…

Hülya DEĞER Dip.ASA

İstanbul, 28.12.2021

OĞLAK BURCUNDA VENÜS RETROSU (19 Aralık 2021- 27 Ocak 2022) : Harç Bitti. Yapı Paydos…

Kırma sevdiğini; ne umudunu, ne güvenini, ne de kalbini…

Sevdiğini mutlu et…

Çünkü sevilince insan iki defa güler; hem yüzüyle hem yüreğiyle…”

Venüs astrolojik olarak bizlere haz ve mutluluk veren şeyleri sembolize eder. Sevgi dilimizi, ilişkilerimizde neyi sevilesi bulduğumuzu, her türlü ilişkimizde denge ve uyumu nasıl ve ne şekilde yaratıp yaratamadığımızı, estetik, güzellik ve bakım konularımızı ifade eder. Her birimizin doğum haritasında farklı farklı burçlarda, farklı farklı hayat alanlarında dile gelerek bize bu yaşamda hem ilişkilerimiz adına potansiyellerimizi anlatır hem de “değer” kavramımıza bir vurgu oluşturur.

Okumaya devam et “OĞLAK BURCUNDA VENÜS RETROSU (19 Aralık 2021- 27 Ocak 2022) : Harç Bitti. Yapı Paydos…”

5 KASIM 2021 AKREP BURCUNDA YENİAY : NEŞTER

5 Kasım gece yarısı AKREP burcunun 12. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Ay ve Güneş’in iç içe geçen AKREP burcundaki birlikteliğine URANÜS gezegeni karşıt açı ile bağlanarak şaşırtıcı, dinamik, öngörülmesi zor ve beklenmeyeni beklenmedik şekilde karşımıza çıkartabilecek etkilerin gündemimize gelebileceğini anlatıyor bu yeniayda.

Okumaya devam et “5 KASIM 2021 AKREP BURCUNDA YENİAY : NEŞTER”

24 Temmuz 2021 KOVA BURCUNDA DOLUNAY : AÇILMAMIŞ KANATLARIN BÜYÜKLÜĞÜ…

Kova Burcunda Dolunay

Tarihler 24 Temmuz sabah saatlerini gösterdiğinde gökyüzünde GÜNEŞ ve AY karşıtlığını yani dolunayı yaşayacağız. KOVA burcunun 1. derecesindeki AY ile kendi yönettiği burçta oldukça güçlü konumlanmış durumdaki GÜNEŞ arasındaki karşıtlık bizlere bilinçli yanımız ile bilincinde olmadığımız isteklerimizin arasındaki gerçekliği tüm çıplaklığı ile gözler önüne serecek.

Okumaya devam et “24 Temmuz 2021 KOVA BURCUNDA DOLUNAY : AÇILMAMIŞ KANATLARIN BÜYÜKLÜĞÜ…”

MARS BAŞLADIĞI YERE DÖNERSE?

MARS DÖNÜŞ HARİTALARI

Doğum haritalarımızda MARS enerjisi bize bu yaşamda mücadele etme gücü verir. Kararlılık, eylem, aksiyon alma, kendimizi savunma, zorlu durumlarla baş edebilme, her türlü belayı def edebilme gücüdür. Bu anlamda doğum haritasında güçlü yerleşmiş bir MARS bizlere bahşedilmiş çok özel bir armağandır bu yaşamın hakkından gelmek adına zira düştüğümüz yerden bizi tekrar kaldıran, kaldığımız yerden bizi tekrar mücadeleye iten, zorlu zamanlarda kendimizi ve koşullarımızı savunma becerimizi anlatan gezegendir. Astrolojik sembol olarak MARS bizim yaşamla mücadele etme gücümüzü, nelerin bizi motive ederek harekete geçirdiğini, cesaret ve özgüven durumumuzu, aldığımız kararları uygulama becerimizden sorumlu gezegendir.

Okumaya devam et “MARS BAŞLADIĞI YERE DÖNERSE?”

27 ŞUBAT 2021 BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY :KADERİNDE OLAN YA DA OLMAYAN…

“Sonunda üç şey önemlidir; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve senin yazgında olmayan şeylerden nasıl zarafetle vazgeçebildiğin.”

Buddha

27 Şubat Cumartesi günü İstanbul saatine göre 11.17 de BAŞAK burcunun 8. derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Her ay yaşarız dolunayı ve ardından gelen yeniayı aslında. Doğanın kendi akışı içinde gayet ritmik bir döngü içinde gerçekleşir ay fazları. Biz yeryüzünde yaşan insanoğlu için ise “Gökyüzünde olan, yeryüzündeki gibidir” düsturundan hareketle, gündemimizdeki olaylar, ilgilendiğimiz konular; önümüzde gerçekleşen ay fazının temsili olan sembolizmaya göre, yeni bir duruma geçiş yapar. Ya bir şeyler başlar, ya bir şeyler tamamlanır ve görünür olur ya da ummadığımız haberler, gelişmeler gündemimize gelir.

Okumaya devam et “27 ŞUBAT 2021 BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY :KADERİNDE OLAN YA DA OLMAYAN…”

2 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY: ÖFKEN KÖR ETMESİN SENİ SAKIN…

aries-by-anna-shaw

Takvimler 2 Ekim 2020 yi gösterdiğinde Gökyüzünde Koç burcunda yerleşen AY ile Terazi burcunda yerleşen Güneş’in karşıt enerjisini yani ayın Dolunay evresini deneyimleyeceğiz. Okumaya devam et “2 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY: ÖFKEN KÖR ETMESİN SENİ SAKIN…”

22 MAYIS İKİZLER BURCUNDA YENİAY: BİR YALANA TAV OLACAĞINA, BIRAK GERÇEKLER DİLE GELSİN…

 

 

Gemini+New+Moon+2019

22 Mayıs 2020 Cuma günü akşam saatlerinde İkizler burcunun 2.derecesinde yeni bir ay doğacak. Hava elementinin, değişken tabiatlı bir burcudur İkizler, içerisinde hem dişil hem eril özellikler barındırır yani hermafrodittir. Çift yönlülüğü ve değişkenliği ise içerisinde bulunduğu koşullar onu çokça gerer ve sıkarsa daha da artar. Rasyonel aklın, iletişimin ve haberleşmenin, aklın, zekanın ve becerinin gezegeni MERKÜR yönetir İkizler burcunu ve Yeniay haritasında o da kendi yönettiği İkizler burcunda yer almakta, hemen yanında ise gerileme hareketi yapan, dolayısı ile fonksiyonları çok da rahat çalışmayan VENÜS var.

Her Yeniay dönemi genellikle yaşantımıza bir gündem taşır, bu yeniayın gündemini ise İkizler burcu temaları belirleyecek. Bilgi, iletişim, haberleşme, durumumuzu kurtarmak adına başvuracağımız pratik çözümler, aldığımız haberler, verdiğimiz haberler, kardeşlerimiz, yakın çevre konu komşumuz, fazlaca merak ettiğimiz ve öğrenmek için çırpındığımız bilgiler, eğitimler bu zaman diliminin konu başlıkları arasında. Nasıl konuştuğumuz, sözcükleri nasıl seçtiğimiz, bunu karşımızdakine nasıl aktardığımız, aklımızla sorunlara ya çözüm bulduğumuz ya da içinden çıkılmaz arap saçı kıvamına getirdiğimiz her tür konu yine gündem  maddelerimiz arasında.

Özellikle anın haritasında  Yeniay derecesi Balık burcundaki Mars ile kare açı yaparken; Merkür- Venüs ikilisi de Neptün ile kareden çalışıyor. Ne midir bu? İçinde bulunduğumuz şartlara, duygusal olarak yaşadığımız durumlara çözüm bulamadığımız zaman kendimizi inanılmaz gergin, öfkeli, anlaşılmaz hissedebiliriz. Yalan, aldatmaca, günü kurtarmak adına başvurulan ucuz ayak oyunları canımızı sıkabilir. Yalanlara, kandırmacalara muhatap kalabiliriz. Bu süreçte duyduğunuz haberleri, aldığınız mesajları lütfen akıl- mantık filtresinden geçirmeyi unutmayın ve de elbette ne söylediğiniz karşı tarafa net olarak ulaşıp ulaşmadığından emin olun. Maksadını aşan sözler ya da ağzınızda eveleyip geveledikleriniz, bazen de bir anda tüpten sıkılmış macun gibi sıkılan, ağızdan çıkan ama asla da geriye de alamayacağınız sözcükler özellikle ilişkilerinizi geri dönülmez bir yola sokabilir. Merkür- Venüs ikilisi zaten gönül işlerine aklın karıştığını, ilişki sorunlarımıza çözüm bulmak için aklımızı kullanmamız gerektiğinin altını çiziyor evet ama yüreğin “evet” demediği noktalarda “akıl” evet derse o noktada kafamız karışıyor, aklımız şaşıyor, hassas noktalarımız tetikleniyor ve dışarıdan gelecek her tür etkiye, şiddetli tepki verebilir hale geliyoruz.

İkizler Yeni Ay’ları bizlerden olaylara çift taraflı bakmamızı da talep eder. Bunca gezegen retro yapıp tüm enerjileri içe döndürmüşken zaten en doğru yaklaşım da bu olmalı sanırım. İkizler burcu çift taraflıdır, olumlu ve olumsuz olan her şeyi içinde barındırır, karışık durumları da, kendi elimizle karıştırdığımız durumları da anlatacak bize. Bu süreçte zihnimizde başlayan ve ağzımıza kadar uzanan bi fren mekanizması olmalı. Bir anlık galeyana kapılıp, anlamadan dinlemeden tepki verirsek sonuçta olan bize olabilir.

İkizler burcundaki Yeniay ve beraberindeki günler, kararsız olanlarımız için de sürecin zorlayıcı olabileceğini anlatmakta. İkizler burcu aşırı vurgu kazanmış ise gökyüzünde, huzursuzluk, sıkılma, çabuk olsun hemen olsun isteğinin yarattığı sinir, gerilim, istediği olduğunda da bu defa yaşayacağı “aaa bu muydu, bi eksik var ya da tam da bu değildi sanki isteğim” yanar dönerliği de eşilik eder. Hiç bir şeye tam olarak karar verememek, ne istediğini tam olarak bilememek, istediğini sandığı şeylerden emin olamamak şu önümüzdeki günlerde olasılıklar arasında. Ancak bu evrede sağlıklı düşünen, zihnen rahat olmayı başaran, hayatın akışının tam tersine gitmeye çalışmayıp aksine onunla akanlar elbette bu süreçten en az etkilenecek olanlar.

Yeni aylar yeni başlangıçları getirir derler çoğunlukla ama gökyüzü bu aralar yeni başlangıçları değil aksine yeni başlangıçlar yapmadan önce üzerinden tekrar geçmemiz gereken konuları gündeme taşıyacaktır. Yaptığımız iş, kurduğumuz ilişkiler, kardeşlerimiz ve onların hayatı ile bizim hayatımızın kesişme noktaları, ticari hayatımız, eğitim ve seyahat içeren kon başlıklarımız..Ne kadar hazır durumdayız? Ne istiyoruz? Nasıl bir yol izlemek durumundayız? Kararlarımız neler? Bu kararların ardında ne kadar durabiliriz? Uygulanabilir ve sürdürülebilir mi bu kararlar? Yeterli olduğumuz ya da yetersiz kaldığımız konular, ne kadar hazırız ne kadar değiliz bu süreçte düşünmek zorundayız. Aklın ve zekanın gezegeni de hazır İkizler burcunda,güçlüyken ve hepimizin de zekası tıkır tıkır faaliyete geçmişken elbette kendimize bi çıkış yolu bulabiliriz, çünkü Merkür bir sonraki burç olan Yengeç’de retro yapacak. 28 Mayıs da başlayacak 5 drc Yengeç burcuna geldiğinde. Ne mi olabilir? Şu an verdiğimiz yanlış kararların ya da fırsatımız varken veremediğimiz aslında da en doğru olabilecek kararların duygusal sonuçları ile yüzleşeceğiz. Yengeçteki Merkür aklın içine duyguları kattığında, şu günlerde cin gözlük edip birini kandırmış isek, yalan söylemiş isek ya da tam da bu dediklerim bizim başımıza gelmişse işte o zaman adına Karma denilen, asla milim şaşmayan, “etme- bulma” diye bildiğimiz o hak ediş günlerine varmış olacağız…

Venüs retosu bu süreçte özellikle ilişkilerde yaşanması muhtemel türlü senaryolara dikkat çekmekte. Bunlar arasında eski ilişkilerimize ya da bi türlü “eski” diyemediğimiz, her yalana, her tatlı söze dünden inanmaya hazır hallerimizle koşa koşa gittiğimiz arap saçı ilişkilere işaret ediyor. Retro sürecinin genel etkilerini şu makalemden okuyabilirsiniz :13 Mayıs- 25 Haziran VENÜS RETROSU: KALPLER KIRGIN, DİLLER SUSKUN…Yeni ay anın haritasında 7. ev yani yakın ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında gerçekleşiyor. Eğer varsa bu hayat konularına dair sorunlar; akıllıca, tüm iletişim kanalları aktif tutularak çözümler gayet güzel bulunur, yeniayın enerjisi ile gerekli güncellemeler yapılır. Bu alanda çokça yalan, aldatma, aldatılma ve iyi niyetin suistimal edilmesi de olasılıklar arasında yine de dikkatli olmakta fayda var.

İkizler burcunda gerçekleşen bu yeniay dan elbette herkes doğum haritasının aldığı etki ölçüsünde etkilenecektir. Etki alanını  anlamak adına ve eğer de biliyorsanız doğum haritanızı; 2 drc İkizler burcu nerede ise işte oradan etki alacaksınız. Eğer doğum haritanızda İKİZLER,YAY,BAŞAK,BALIK etkisi yoğun ise, bu burçlarda Güneşiniz, ayınız ve diğer özel ve kişisel gezegenleriniz varsa olan bitenlerden biraz daha sert etkilenme durumunda kalabilirsiniz.

Ve siz değerli okurlarım ve takipçilerim için son bir not;

Haziran Ayı içerisinde gerçekleşecek olan yeniay ve dolunay, Ay düğümlerine yakın derecelerde olacağı için birer TUTULMA olarak hayatımıza yansıyacak; yani turbo etkili bir Yeniay, Turbo etkili bir Dolunay yaşayacağız Haziran ayında.

5 Haziran 2020 15 Derece YAY burcu AY TUTULMASI özellikle değişken burçları etkisi alına alacak. (Yay-İkizler-Başak-Balık) 21 haziran 2020 de ise 0 drc YENGEÇ burcunda  GÜNEŞ TUTULMASI gerçekleşecek. Bu tutulma ise Öncü Burçların ilk günlerinde doğanları (Yengeç-Oğlak-Koç-Terazi) etkisi altına alacak.

Bu özel duruma, göksel olarak gerçekleşen muazzam değişimlerin işaretçisi olan tutulmalar ile ilgili özel bir seminer yapacağım. Seminer yine canlı, interaktif, sorularınız sorabileceğiniz, kendi doğum haritanız üzerinden ne tür etkiler aldığınızı öğrenebileceğiniz şekilde olacak. Geçmiş deneyimlerim; yaptığım online seminerlerde benim kadar katılımcıların da anlatılanlardan büyük keyif aldığını gösterdi hep. Seminerden elde ettikleri kişisel bilgi ; endişelerin, korku ya da belirsizliğin yarattığı gerilimin yerine umut- iyi dilekler ve kendi payına düşeni yapma sorumluluğu kattı hep onlara. Güzel dilekler ile bir sonraki seminerde görüşmek üzere ayrıldık hep birbirimizden 🙂  Bu seminerde siz de bize katılmak isterseniz, kayıt ve koşullar için aşağıdaki iletişim formunu doldurup gönderebilir ya da astrolojirehber@gamil.com dan maille ulaşabilirisiniz. Seminer tarihi 30 Mayıs 2020 Cumartesi Saat: 21:00  dir.

Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun….

Astrolog Hülya DEĞER Dip.ASA