JÜPİTER BALIK BURCUNDA NEYİ BÜYÜTECEK?

Jüpiter Balık Burcunda…

“Tanrıya beni uğursuzluklardan koruması için dua etmiyorum.

Böyle durumlarda beni  umutsuzluklardan koruması için dua ediyorum.

İnan, Tanrı bir elini bıraksa öteki elinden tutar.”                          

Amin Maalouf / Afrikalı Leo

Astrolojinin en büyük iyicil gezegenidir JÜPİTER. İyi şansı, bolluğu, genişleme ve büyümeyi, mutluluğu temsil etmesinin yanında hüküm vermeyi, büyük bağlantılar kurup yayılmayı, din- etik ve ahlak ilkelerini ve bunların uygulanışını, var olan sınırların daha da ötesine geçebilme arzusunu da anlatır.

29 Aralık 2021 de Jüpiter kendi yönettiği burca, BALIK burcuna girecek. 2021 yılının Mayıs Ayı içinde de Jüpiter kısa bir süreliğine BALIK burcuna girmişti ve bu günlerin ön gösterimini sunmuştu bizlere. 2022 yılı ise gerçekten Jüpiter geçişi adına çok ilginç zira 1 yıllık döngüsü içinde 2 burçta neredeyse eşit süre geçirecek. Üstelik bu burçlardan BALIK Zodyak burçlar kuşağının sonucu burcu iken, 11 Mayıs 2022 de gireceği ve 8 derece kadar ilerleyeceği burç ise zodyağın ilk burcu olan KOÇ. Tek başına bu sembolizma bile bize geçmişi, tamamlanmayı, bırakma ve salıvermeyi (BALIK burcu süreci, su elementi- değişken nitelik) ve ardından gelen yeni başlangıçlara iyimserlik ve özgüvenle atılmayı, spontane başlangıçları, dinamizmi (KOÇ burcu süreci, Ateş elementi- Öncü Nitelik) hayatımıza katmaya çalışacak.

Bu tarihleri not düşmek isterim Jüpiter geçişlerinin anlaşılması adına ;

29 Aralık 2021 JÜPİTER BALIK burcu girişi

10 Mayıs 2022 JÜPİTER KOÇ burcu girişi

28 Temmuz 2022 Jüpiter’in Koç burcundan gerileme sürecinin başlangıcı (8 drc KOÇ burcundan itibaren)

28 Ekim 2022 JÜPİTER’in  BALIK burcuna tekrar girişi ve sürecin 20 Aralık 2022 de tamamlanması

2022 yılında JÜPİTER neredeyse KOÇ ve BALIK burcunda eşit sürede kalıyor olacak. ATEŞ ve SU arasında, BAŞLANGICI (Koç süreci) ve TAMALANMAYI (Balık süreci) eşit düzeyde vurgulayacak. Geçmişle gelecek, erille dişil, geçmişi tamamlama ve geleceğe dair başlangıçlar yapma ve bunları yaparken de inancın ve güvenin kol kola girip hayata ve onun fırsatlarına dair gelişim imkanlarını sunmasından söz edebiliriz.

JÜPİTER içsel gezegenlerden (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars) farklı olarak toplumsal bir gezegendir ve dolayısıyla “topluma mal olmuş değer yargılarını, etik ve ahlaki ilkeleri” de sembolize eder. Jüpiter Satürn ile birlikte zamanın kalitesini belirleyen, toplum sahnesinde nasıl yerimizi aldığımızı gösteren bir gezegendir. Son İki yıldır Jüpiter’in Satürn’ün patron olduğu burçlardan geçişi (oğlak ve Kova süreçleri) Jüpiter’e özgü anlam arayışında, iyimserlik ve genişleme prensiplerinde çok da rahat ettirmedi bizleri. Patron Satürn olunca şans ve fırsatlar koşulluydu ve işi kurallarına göre oynamadığınızda değil şansı vermek, sıkıntı ve problemleri daha da büyüttü. Geniş kitlelere yayılan iyi bir şanstan, gelişimden söz etmek zordu açıkçası.

Ve fakat BALIK burcu Jüpiter’in kendini içinde en rahat ifade ettiği burçlardan biridir, yönetici durumdadır. Bu noktada Jüpiter BALIK süreci içimizdeki empatiyi, sevgiyi, birlik duygusunu, vicdanı ve merhameti büyütecek. İnancımızı, teslimiyetimizi, merhametimizi  büyütecek en başta JÜPİTER, BALIK burcu yaşama duyulan inancı, Tanrı inancını ve Tanrının yarattığı  evrene duyulan inancı birleştirerek ifade eder çünkü. Yaşamda ilahi bir adalet mekanizması olduğunu, adil ve lütuf sahibi, esirgeyen ve bağışlayan bir yaradan tarafından korunup, gözetildiğimiz inancını büyütecek İşte JÜPİTER BALIK burcundayken.  BU durumun gölgesi ise “kader mahkumu” rolüne çok çabuk kapılmaktır ama eğer dikkatli olmazsak, inancı ve güveni sağlam temellere, sorgulayan ve düşünen bir akla çok ihtiyacımız olacağı kesin bu noktada.

JÜPİTER’in  bir karşılığı da adalete ve onun gücüne inançtır. Jüpiter’in adaleti, içerisinde olayları her iki yönde görmesinden ve değerlendirmesinden gelir. Birimiz kaybederken, birimiz kazanmaz mıyız bu dünyada ? Tıpkı bunun gibi olayları her iki yönden de ele alır JÜPİTER. Ve fakat BALIK burcundaki JÜPİTER tek başımıza kazanmanın, hep bana, hep benim, hep ben sloganlarının ne kadar geçersiz olduğunu anlatmaya çalışacak. Birimizin üzüntüsünün aslında hepimizin üzüntüsü olabileceğini, tek başına “iyi, mutlu, müreffeh olmanın” tek başına yetmeyeceğini, kendimizden daha zayıf, güçsüz, çaresiz ve bunalımda olanların da varlığını göstererek empati yapabilme becerimizi büyütmeye çalışacak işte. İlahi adaletin mekanizmasının nasıl şaşmaz ve milim aşmaz olduğuna tanıklık edeceğiz hep birlikte. İyilik edenin iyilik bulduğuna kötülüklerin asla cezasız kalmayacağına olan güven duygumuz pekişecek bu şekli ile. İçimizdeki ahlak yasası devrede olacak, adaleti önce kendi içimizdeki vicdan terazisinde tartacağız.

Bilgi ve deneyimlerimizi belirli bir temele oturmak da Jüpiter’in bir başka yönüdür. Büyük iyicil Jüpiter BALIK  burcundayken bizlerden “sevgi ve empatiden gelen bir  bilgelik” üretmemizi isteyecek. BALIK burcunda Jüpter bu anlamda  etik ve ahlaki davranış tarzımızı, daha büyük bir ruhsal güce olan inancımızı büyütecek. Diğerkamlığımızı arttırmaya çalışacak. Kolektif olarak tek başına birimizin değil, hepimizin toplu olarak, bir birine görünmez iplerle bağlı olduğumuzu, birinin mutluluğunun tıpkı kelebek etkisi gibi dalga dalga tüm topluma yayılabileceğini anlatmaya çalışacak.

Sebep- sonuç yasalarını daha iyi anlamamızı ve buna göre hareket etme ihtiyacımızı da büyütecek Balık burcunda Jüpiter. Sebeplerden yola çıkarak sonuçları öngörmek din ve ahlakın, erdemin temeli değil midir zaten? Şimdiye dek sahte öğretiler, temelsiz inançlar, sadece “bize öğretildiği” ve “bizim ezberimiz” olmuş inançlar belirli bir süzgeçten geçecektir. Kanmak, kandırılmak, iyi niyetin “inançlar” adı altında suiistimal edilmesi noktasında ciddi bir sınav sürecinden geçebiliriz dikkatli olmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte BALIK  burcunda kalacak olan Jüpiter erdemli tüm davranışlarımızı ve hakkaniyetli yaklaşımlarımızı hiç şüphe yok ki ödüllendirecektir. “Bütünün en yüksek hayrına “ hareket etme, düşünme ve karar verme fonksiyonları da büyüyecektir. Sadece buradaki handikabımız iyi/kötü, doğru/yanlış, güzel/çirkin gibi kişisel yargılarımıza dikkat etmek, neyin yalan neyin gerçek, neyin anlamlı neyin anlamsız olduğuna dikkat etmek olmalıdır zira gölge yönü ile BALIK burcu empati ve diğerkamlığın abartıldığı taktirde dağılmaya, bütünlüğünü koruyamamaya, kurbana düşeme potansiyeline açık oluşumuzu anlatır. Akılla kavranması zor bir alanı ifade eder BALIK Jüpiter, idrak talep ederken bunun sağlam bir zeminde olmaması ise kişiyi kaosa sürükler. Doğru bildiklerimizden bile şüpheye düşürebilir veya aslında bize ait olmayan bir görüşü, inancı bile “bizimmiş” gibi inandırabilir, bir tür illizyon ya da yanılgı da burada başlar.

JÜPİTER BALIK süreci bizi yaratan evrene, büyük akla; derin, kapsayıcı, sınırsız ve sevgi ile yaklaşmak, ilham almak, aramızdaki bağı güçlendirmek, aşkın ve sevginin her yaraya ilaç olan enerjisine  tanıklık etmek mümkün ve fakat bu sürecin dağınıklık, kaos ve oradan oraya sürüklenen bir enerjisi olduğunu da fark etmemiz lazım. Bu süreçte spritüel egonun tavan yapmış hallerine tanıklık edeceğimiz öğretmenler karşımıza çıkacaktır şüphesiz. Kendi bütünlüğünü koruyamamış, 2-3 ezber bilgi ile etrafına müritler toplayanları ve bunların nasıl bir yanılsama içinde olduklarını da göreceğiz bence. 

Jüpiter bu transiti süresince gökyüzünde yavaş hareket eden gezegenlerle de açılar kurarak etkisini farklı yollardan ortaya koyacaktır. Kollektifi ilgilendiren asıl olay ve durumlar bu kontaklar vasıtası ile anlaşılır zaman kalitesi açısından.

JÜPİTER ve URANÜS arasında 17 Şubat 2022 de olumlu bir etkileşim olacak. Orijinal, yaratıcı, farklı ve fakat büyümemize, gelişimimize hizmet eden yeni bazı fırsatlarla karşılaşmak mümkün olabilir. Açı sektil bu yüzden çaba da gerekli. 11 derece  SU EMENTİNDE  ve 11 derece TOPRAK elementinde (+,- 3 derece toleransla) gezegen yerleşimleriniz varsa doğum haritanızda bu sürecin sizin adınıza olumlu geçme potansiyeli yüksek. Yeni bir takım keşiflerin kolektife hizmet edecek şekilde gelişimine tanıklık edebiliriz.

Jüpiter ve Neptün arasındaki kavuşum açısı 12 Nisan 2022 de kesinleşecek. 23 derece Balık burcundaki bu kavuşum sırasında VENÜS de yücelimde olduğu balık burcunda olacak. Bu kavuşumun o dönem AKREP ve BOĞA burçlarında olacak düğümler ile de olan temasını düşünecek olursak inancın sezgi ile birleşiminden doğan büyük bir ruhsal gücün ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şevkatin, merhametin, empati ve duyarlılığın, yaratılan tüm canlılara olan sevginin artışına tanık olurken, geçmişi arkamızda bırakmak istiyorsak gerçekten “affetmek” “helalleşmek” herkesi yoluna sevgiyle uğurlamak mümkün olacaktır. Ancak gölge yönü ile bu süreç büyük hayal kırıklıklarına da kişiyi açık hale getirebilir. İnandığımız şeylerin kurbanı olmamak adına dikkat etmek zorundayız elbette.

3 Mayıs 2022 de ise Jüpiter ile PLÜTON arasında olumlu bir etkileşime tanık olacağız. Finansal koşulları destekleyen bu açısal bağlantı yaşam yolunda kimilerine dönüşümle, değişimle gelen büyüme fırsatlarını önlerine koyacak. Kendi yaşamlarımız üzerinden daha kontrollü olma şansımız yükselecek ancak açı yine sekstil bu da bize az bir çaba ile epey yol alabilme potansiyelimizz olduğunu anlatıyor.

JÜPİTER BALIK burcundan geçiş yaptığı süreçte en çok BALIK, YENGEÇ ve AKREP burçlarını destekleyecek. Başak, Oğlak, Boğa burçları da SU elementi burçları kadar olmasa da, sürecin şanslı grupları arasında.  JÜPİTER KOÇ burcundan geçiş yaptığı süreçlerde ise YAY, ASLAN ve KOÇ burçlarına olumlu anlamda gelişim fırsatları sunacak. Ve fakat elbette her doğum haritası kişiye özel, kendi hayat hikayesi içerisinde bireysel mesajları barındırır.

JÜPİTER in kanımca en anlamlı görevi SATÜRN derslerinin, engel ve sorunlarının ANLAMDIRMA çabasıdır. Bunca sıkıntı ve sorun ile uğraşırken bile hayata ve onun sunduklarına olan güveni, yaşanan olayların sonucu çıkarılan anlamlı mesajları hayatın içinde yerli yerine oturur JÜPİTER. Son iki yıldır Oğlak ve Kova geçişi şansı, büyümeyi, gelişimi engelleyici çalıştı ancak BALIK burcundan geçiş sürecinin her birimizi olumlu anlamda etkilemesi, en başta içimizde fısıltısını duyduğumuz ve zaman zaman kulağımızı kapattığımız o sesin daha da çok kendini hatırlatmasına tanıklık edeceğimizi düşünüyorum o da; merhamet ve vicdan. Her birimizin evrensel değerlere doğru yükselmesi, birbirimizden bağımsız gibi görünsek de “tek bir gerçeğin” görünmez iplerle birbirine bağlı parçaları olduğumuz gerçeğini kavrayacağımız, Evrenle, Sistemle, Allah ile ya da neye inanıyorsak, adına ne diyorsak onunla bir olduğumuzu idrak edeceğimiz sürece yarın itibariyle adım atıyoruz. Hepimize güzellikler getirmesi temel dileğimdir…

Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun…

Hülya DEĞER Dip.ASA

İstanbul, 28.12.2021

OĞLAK BURCUNDA VENÜS RETROSU (19 Aralık 2021- 27 Ocak 2022) : Harç Bitti. Yapı Paydos…

Kırma sevdiğini; ne umudunu, ne güvenini, ne de kalbini…

Sevdiğini mutlu et…

Çünkü sevilince insan iki defa güler; hem yüzüyle hem yüreğiyle…”

Venüs astrolojik olarak bizlere haz ve mutluluk veren şeyleri sembolize eder. Sevgi dilimizi, ilişkilerimizde neyi sevilesi bulduğumuzu, her türlü ilişkimizde denge ve uyumu nasıl ve ne şekilde yaratıp yaratamadığımızı, estetik, güzellik ve bakım konularımızı ifade eder. Her birimizin doğum haritasında farklı farklı burçlarda, farklı farklı hayat alanlarında dile gelerek bize bu yaşamda hem ilişkilerimiz adına potansiyellerimizi anlatır hem de “değer” kavramımıza bir vurgu oluşturur.

Okumaya devam et “OĞLAK BURCUNDA VENÜS RETROSU (19 Aralık 2021- 27 Ocak 2022) : Harç Bitti. Yapı Paydos…”

4 ARALIK 2021 YAY BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI: ESKİ YOLLARI YENİ AYAKKABILARLA YÜRÜMEK…

2021 yılını YAY burcunun 12. derecesinde gerçekleşecek GÜNEŞ TUTULMASI ile kapatıyoruz. AY ve GÜNEŞ’in YAY burcunda iç içe geçtiği anın haritasında; iletişimin gezegeni MERKÜR ‘de tutulmaya eşlik ediyor. Tutulmalar çok kuvvetli dolunay ve yeniaylardır ve açığa çıkardığı etkiler itibariyle yaşamımızda önemli ve kadersel denebilecek olaylara vesile olan göksel sembolizmalar içerirler. Belki uzun zamandır yapmak isteyip yapamadığımız olaylar, ilerisini görmek istediğimiz ama henüz tünelin ucunda bir ışık görmediğimiz durumlar, atmak istediğimiz adımlar, korku ile atmaktan çekindiğimiz, bir adım geride kaldığımız adımlar, yaşamımıza giren ya da yaşamımızdan çıkan insanların gündeme geldiği zaman dilimleridir tutulma dönemleri.

Okumaya devam et “4 ARALIK 2021 YAY BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI: ESKİ YOLLARI YENİ AYAKKABILARLA YÜRÜMEK…”

19 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI: ALT-ÜST

Her ay gökyüzünde bir yeniay, bir de dolunay gerçekleşir ama eğer bu iki ışığın AY DÜĞÜMLERİ dediğimiz sanal iki nokta ile bağlantısı yakın ise bu artık bir tutulmadır. Tutulmalar önemli ve kadersel süreçlerin bir nevi işaret fişekleridir ki devamındaki günler hayatımızın bazı alanlarında taşların yerinden oynadığı, önemli kırımların belki de içerisinden geçtiğimiz, hayatın bizi bir noktadan alıp bir diğer noktaya bırakıp “hadi buradan devam et” dediği zaman dilimleridir.

Okumaya devam et “19 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI: ALT-ÜST”

2021 YILININ SON TUTULMALARI BENİ NASIL ETKİLEYECEK?

Her ay gökyüzünde bir yeniay bir de dolunay gerçekleşir ve eğer bu göksel olaylar kadersel temaları anlatan AY DÜĞÜMLERİ ile yakın konumda gerçekleşir ise artık bir TUTULMA olarak adlandırılır ve etkileri itibariyle  AY TUTULMASINI çok kuvvetli bir Dolunay; GÜNEŞ TUTULMASINI ise çok kuvvetli bir Yeniay olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

Tutulmalar açığa çıkardıkları enerjileri itibariye hayatımızda çok önemli kırılmalara, yön değişimlerine, geriye dönüp baktığımızda kişisel hayat hikayemizde hatırlayacağımız majör olaylara neden olabilirler. Bu durum eğer kişisel doğum haritanız üzerinde önemli bir noktanın ya da gezegenin TUTULMA ile doğrudan bağlantıda olduğu durumda ise;  kaçınılmaz denebilecek ama olumlu, ama olumsuz (harita potansiyelinize göre) durumların içerisinden geçmenize neden olabilir.

19 Kasım 2021 BOĞA burcundaki AY TUTULMASI özellikle sabit burçlarda gezegen yoğunluğu olanları (KOVA-ASLAN-BOĞA-AKREP) daha çok etkisi altına alacak ve 2022-2023 yılları arasında Boğa ve Akrep aksında gerçekleşecek tüm tutulmalar bu burcun mensuplarını çok daha fazlası ile etkileyecek.

4 Aralık 2021 YAY burcundaki GÜNEŞ TUTULMASI ise özellikle geçtiğimiz 1,5 yıldır değişken burçları (YAY- BAŞAK- BALIK- İKİZLER) çok daha fazla etkisi altına alan YAY-İKİZLER aksının son tutulması. Bu son tutulma ile beraber düğümlerin de burç değiştirmesi 1,5 yılık bir döngüyü kapatacak.

Bu seminerin konusu da işte bu. 2021 yılını bitirmemize az bir zaman kala, birisi bu ay içinde, diğeri Aralık ayı ilk haftasında gerçekleşecek tutulmalar ;

  • Sizi nasıl etkileyecek?
  • Doğum haritanız nasıl bir tetik alıyor?
  • Bu durumun olası sonuçları neler olabilir?

Seminer Tarihi 13 Kasım 2021 Cumartesi saat 20:30 dir. Online olarak , Go To Meeting üzerinden gerçekleşecek.

Seminerde her iki tutulmanın da genel bir açıklaması, olası genel etkileri anlatıldıktan sonra kişisel doğrum haritalarınızı da açarak size özel etkiler de paylaşılacaktır.

Bu yüzden bu seminer ücretli olup kayıt sırasında mutlaka doğum bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

Kayıt olmak isterseniz aşağıdaki formu doldurup ulaştırın lütfen.

Her bir tutulmanın hayatımıza huzur, bereket, sağlık ve mutluluk getirmesine vesile olması dileklerimle,

Sevgi ve ışıkla gökyüzü rehberimiz olsun,

Astrolog Hülya DEĞER dip.ASA

5 KASIM 2021 AKREP BURCUNDA YENİAY : NEŞTER

5 Kasım gece yarısı AKREP burcunun 12. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Ay ve Güneş’in iç içe geçen AKREP burcundaki birlikteliğine URANÜS gezegeni karşıt açı ile bağlanarak şaşırtıcı, dinamik, öngörülmesi zor ve beklenmeyeni beklenmedik şekilde karşımıza çıkartabilecek etkilerin gündemimize gelebileceğini anlatıyor bu yeniayda.

Okumaya devam et “5 KASIM 2021 AKREP BURCUNDA YENİAY : NEŞTER”

21 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY : TESLİMİYET ZAYIFLIK MI Kİ?

Takvimlerimiz 21 Eylül 2021 gece 02: 53’ü gösterdiğinde gökyüzünde BALIK burcunun 28. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek.

Her ay gökyüzünde AY ve GÜNEŞ karşı karşıya geldiğinde hayatlarımızda dengeye getirmemiz gereken bir şeylerin varlığını fark ederiz aslında. Ölçüyü fazlaca kaçırıp evdeki hesabı çarşıya uyduramadığımız, dengemizi alt üst eden, fazlaca gerildiğimiz ve kendimizi kontrol etmekte zorlanabileceğimiz türden olaylar, konular, kişiler hayatımızda çok belirgin olmaya başlar dolunay zamanlarında.

Okumaya devam et “21 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY : TESLİMİYET ZAYIFLIK MI Kİ?”

SON DAKİKA GOLÜ : 22 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

22 Ağustos 2022 Pazar günü Aslan burcunda, kendi krallığındaki GÜNEŞ ile, KOVA burcunda AY karşı karşıya gelerek Dolunay fazını oluşturacaklar. AY fazlarının en parlağıdır Dolunay. Gökyüzündeki bu oluşumun, Ay ve Güneş’in bu karşılıklı birbirne meydan okuyor olmalarının; yeryüzündeki biz canlılar üzerindeki etkisi ise maksimum idrak ve farkındalıktır zira Ay’ın gökyüzünde pırıl pırıl ışığı altında hiç bir şey gizli saklı kalmaz- kalamaz, belirsiz olan, muğlak olan gözler önündedir. Tüm karşıt açılar gibi (dolunay da AY ve Güneş ‘in karşı karşıya gelmesidir) deneyim sahası ilişkilerdir ve insanın kendini başka bir insanda tanıması gibi Dolunay fazları da bu anlamda maksimum idrak zamanlarıdır. İçinde bulunduğumuz durumun en dolu, en gelişmiş ve en gergin, en kaçınılması zor belki de ayan beyan gözler önüne serildiği zaman dilimleridir gökte dolunay oluştuğunda. En basit anlamı ise Dolunay “bir defterin kapanması” “bir dönemin sonu” “başka bir sürece adım atarken gözlerinin önüne serilen tüm koşullar” demektir.

Okumaya devam et “SON DAKİKA GOLÜ : 22 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY”

8.8 ASLAN KAPISI DEDİKLERİ…

8.8.2021 ASLAN KAPISI

Yaşamı, her birimizin tek tek görünsek de aslında birlikte oynadığımız bir oyun alanı olarak tanımlamak sanırım yanlış olmaz. Bedenlenmiş ruhlar olarak bizlerin bu yaşamda bulunuyor olması hem hayattan keyif ve mutluluk almak, hem birbirimize güzel ve mutluluk veren deneyimler yaşamak- yaşatmak, bizi Yaratan’ın “ bizi yaratma gayesi” nin farkında olarak içimizdeki “Ondan olan ışığı” parlatmak olduğunu düşünüyorum.

Okumaya devam et “8.8 ASLAN KAPISI DEDİKLERİ…”

8 AĞUSTOS 2021 ASLAN BURCUNDA YENİAY : KRAL ÇIPLAK

8 ağustos 2021 Aslan Burcunda Yeniay

8. ayın, 8. gününde, bu Pazar günü ASLAN burcunun 16. derecesinde yeniayın doğumuna tanıklık edeceğiz. Öğleden sonra gerçekleşecek YENİAY haritasının yükseleninde hem iç hem dış dünyamızda olabildiğince genişlemek, büyümek ve koyduğumuz uzak-yakın tüm hedeflere ulaşmak adına güçlü motivasyonlarla öne atılabileceğimizi anlatan YAY burcu var. Üstelik Yükseleni yöneten Jüpiter’in, yükselene verdiği olumlu destek; Aslan burcundaki MERKÜR’ün yine yükselene verdiği akıcı üçgen açı bizlere düşündüğümüz, planladığımız her şeyin gerçekleşebileceğine olan inancımızı arttırırken; pek çok şeyin imkan dahilinde olduğunu düşündürecek. Ve fakat ayrı ayrı yükselenle iyi ilişki kuran MERKÜR-JÜPİTER ikilisinin kendi arasındaki sürtüşmesi abartıya, kontrolsüz iletişimin yaratabileceği sıkıntılara, düşüncelerimizde ve söylemlerimizde gerçeklerden uzaklaştıran abartılı iyimserliğe, fanatizme, ukalalığa ya da gereksiz, işlevsiz bilgi kirliliğine, her duyduğumuza inanacak kadar safdilliğe (Merkür-Neptün 150’liği), kanma ve kandırlımaya, arkadan dönene sinsiliklere neden olabilir. İçerisinden geçtiğimiz süreçlerde en ufak bir sözü kişisel algılayarak verilecek kontrolsüz tepkiler ise “olan” işi “olmaz” noktasına taşıyabilir.

Okumaya devam et “8 AĞUSTOS 2021 ASLAN BURCUNDA YENİAY : KRAL ÇIPLAK”