SATÜRN OĞLAK BURCUNDA 20 Aralık 2017- 17 Aralık 2020 :HEDEFLERİMİZ VE BAŞARI ARASINDA KÖPRÜLER KURMA ZAMANI

satrun5

Bir astroloji haritasını ilk elimize aldığımızda Güneş’e, Ay’a, Yükselen’e bakarız ilk önce bu üçü neredeyse haritanın saç ayağıdır, haritayı belli bir temel üzerine oturtmamızı ve bundan sonraki etaplarda bu kişinin temel motivasyonlarını, deneyimlerini adım adım yorumlamamızı sağlar. Söz konusu yorumlar nasıl ki bu üçlünün üzerinden yapılandırılarak karşımızdaki kişinin yolculuğunu anlamamızı sağlıyorsa; SATÜRN’e geldiğimizde ise asıl bu kişinin, bu yaşamda hangi yapıları oluşturmak, buna bağlı olarak hangi sorumlulukları almak, maddi planda bedenlenen ve bedene hapsedilen “ruh” olarak neleri başarmak, realize etmek için bu yaşama geldiğini anlatır. Görev ve sorumluluklarımızı hatırlatır Satürn her birimize doğum haritalarımızda. Madem dünya bir deneyim sahası, madem gelişmek ve tekamül etmek için bu yaşama bedenlendik o halde SATÜRN de bize bu anlamda öğretmenlik etme görevini üstlenmiştir astrolojik olarak. Ödül ve cezaya dayalı sistemi ile “ham” olan “çiğ” kalmış taraflarımızı belli bir olgunluk, gelişmişlik çizgisine getirecek; “ne üzerine doğmuş isek, onu oldurmaya” çalışacaktır bizleri. Karma ile de alakalıdır bu yüzden Satürn.

Korkulur doğum haritalarında SATÜRN’den, büyük melafik denmesi de bundandır. Çünkü Satürn haritamızda neredeyse orada sorumluluk vardır evet ama asıl “korku” vardır. Yapımız gereği bizler, çoğumuz, güzellikler ile değil de sert deneyimler ile aklımızı başımıza alıp, ciddi ve gerçekçi davranırız. Çünkü katı ve saf gerçekliktir Satürn’ün anlattıkları, bir sınır çizer bize ve der ki “buraya kadar, eğer bu sınırın ötesine çıkacaksan şunu şunu yapacaksın, bunu bunu yapmayıp aklını başına alacaksın.” Bu açıdan baktığımda ise bir tür meydan okuma var aslında, eğer Satürn’ün bulunduğu alanda bu meydan okumayı kabul edip, sağlam bir yapı, gerçekçi bir yaklaşım ve sorumlu bir duruş sergilersek, bu durumda SATÜRN bize ödüllerini kalıcı bir biçimde verecektir. Çünkü deneyimin içinden gelen bilgiler kalıcı ve sağlamdır ancak. Kim bilir ne zorluklara katlanmışızdır buna sahip olana dek. Ne badireler atlatmış, ne korku ve baskı altında edinmişizdir o bilgiyi.

Kömürden elmasa dönüşen bir insanın hikayesinin baş kahramanıdır SATÜRN. Baskı yaratır, engeller, geciktirir, imtihanlardan imtihan yaratır. Hele ki yapı itibariyle zorluklara ve engellere katlanma becerisi düşük olan, sabırsız insanlar için tam bir kabusa dönüşebilir Satürn döngüleri. Deneyimlerin içinden elde edeceğimiz bilginin sahibi yapmaktır SATÜRN’ün amacı, buna da “tecrübe” diyoruz zaten. Bu açıdan baktığımızda da “zaman” ile de eşdeğerdir Satürn, zaman içinde demleye demleye bizlere sabrı, zamanın değerini, deneyimlerin neyi anlatmaya çalıştığını öğretir zira. Bazen de henüz hazır olmadığımız şeye bizi hazırlamak için bekletir Satürn. “Beşer”iz  isteriz biz; statü isteriz, para isteriz, aşk isteriz, ev, aile isteriz, egomuzu parlatmak isteriz ama dedim ya beşeriz çokça da şaşarız. İşte bu noktada şaşkın bilincimiz ile henüz o istediğimiz şeye hazır değilsek SATÜRN bizi o istediğimiz şey ile aramızda sınır çeker, engeller, hak edene kadar da sınavlara tabi tutar. Her hayal ettiğimizin olmayacağıdır, her şeye sahip olamayacağımız gerçeğidir SATÜRN.  Büyütür bizi, olgunlaştırır eğer aklı başında, sorumlu davranıp, olaylara gerçekçi yaklaşıp, elimizden geleni yaptıktan sonra da geri kalanını bir üst akla teslim edersek. İşte bu noktadan sonra “beşer” boyutundan “insan” boyutuna geçişin anahtarıdır SATÜRN. Üzerimizdeki kabukları soydurur bize, beşer demek kabuk demektir zira sözlük anlamı ile.

Satürn 20 Aralık 2017 de artık kendi burcuna, yönettiği OĞLAK burcuna girecek ve yaklaşık 2,5 yıllık süreçte her birimizin hayatında belli sistemleri oluşturmamızı, belli disiplinleri geliştirmemizi ve daha ciddi ve gerçekçi olarak yaşamın sorumluluğunu almamızı isteyecek. Kısaca her birimiz kendimiz hakkında, yaşamımız hakkında daha gerçekçi olacağız, nasıl bir yaşam yaratmak istiyorsak daha hedef odaklı, amaç duygusu güçlü ve ne istediğini bilen tarzda davranmaya başlayacağız.

Şu günlerde YAY burcunun son derecelerinde Satürn, inançlarımız ve kendimize olan güvenimiz üzerinden sınadı aslında bizi geçtiğimiz 2,5 yıl süresince. Temelde inançlarımızı belirledik, kendi gerçeğimize karşı uyandık belki de ve şimdi bu inandığımız şeyler üzerinden sistemler yaratıp, sorumluluklar alıp, belli yapıları yeniden ele alıp sağlamlaştırmaya çalışacağız. Yaşam olan bakış açımızı sınırladı Satürn ama simdi artık aklı başında ve gerçekçi olarak bakmak zorundayız yaşama ve yaşamın önümüze çıkardıklarına. Kendi burcunda, yönettiği burçta güçlü olduğu için de Satürn bu defa kimsenin gözünün yaşına bakmayacak elbette. Hayatın saf, katı gerçeğidir Satürn ve bizim bu gerçekler içindeki sınırlarımızı koyu çizgiler ile belirler. Bu koşullar içindeki limitlerimizi gözler önüne serer. Haritalarımızda geçtiği alanda almamız gereken sorumlulukları ve hayatın sınav başlıklarını gözler önüne serer. Sınav bu anlamda kaderseldir zira artık kaçak dövüşemeyeceğimiz bir noktaya da getirir bizleri. İçsel gezegenlerimize (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars), toplumsal gezegenlerimize (Jüpiter ve Satürn) kare, karşıt ve kavuşum yaptığı yani zorlayıcı görünümler içine girdiği süreçlere çok ciddi kadersel bir takım olayların yaşama dahil olduğu dönemlerdir. Yaşam hakkında özel dersler aldığımız süreçlerdir bunlar, “kaderin eli” artık bu noktada dokunmaya başlar ve sizi bir takım dünya gerçekleri ile yüzleştirir. Bu noktada “farkındalık” anahtardır zira bu olan biten şeyin aslında neyi anlatmaya çalıştığını, neden başımıza geldiğini bulmak, anlamak, gerçekçi bir yaklaşımla süreci de başarı ile yönetmek anlamında artı değer katacaktır elbette. Satürn transitleri bizlerin farkındalığını derinleştiren olaylara gebedir çoğunlukla ve bu yüzden olgunlaştırır, büyütür, sabrın, zamanın ve tecrübenin değerini öğretir. Yaşamımızın herhangi bir alanında gurur, kibir, ego, hırs, aşırı bağımlılık, varsa eğer, yani “aşırı” olan her ne varsa onu kesip, biçer, düzeltir, insana yakışır boyutlara indirger. Ham olan tarafımızı pişirir yani. Bu da elbette ki çok kolay olmayabilir pek çok kişi için, hele ki farkındalık düzeyi düşük, sabrı az ve kontrol isteği yoğum kişiler açısından.

Başarılı olmak, hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tatmin olmuşluk hissini yaşamak için bu süreç başarı ile hedefler arasında yeni, yepyeni köprüleri oluşturma zamanıdır. Toplumdaki yerimiz, işimiz, kariyerimiz, yaşam yönelimlerimiz, hırsımız, görev duygumuz, güvenliğimiz şimdi gerçekçi temeller üzerine oturacak Satürn Oğlak burcu sürecinde. Sorumlu olmak durumdayız artık başka bir seçeneğimiz de yok zaten. Başarısızlık korkusu, işsizlik korkusu, işimiz varsa da belli bir statüye erişememe korkusu, kısıtlanma ve başkaları tarafından sürekli kontrol edilmenin yaratacağı baskının korkusu, bir şeyleri illa ki yapmak zorunda oluşumuzun yarattığı eli kolu bağlanmış olma korkusu hakim olacak bu dönem. Sağlıklı bir öz disiplin, gerçekçi bir bakış açısı, çalışkanlık, sorumlu ve aklı başında, net bir dünya görüşü geliştirmek adına hepimiz bu dönem çeşitli sınavlardan geçeceğiz. Kimler hangi sınavlardan geçecek? En azından sınav başlıklarımız belli mi bari diye merak edenler için bu defa yükselen burcunuza göre teker teker hepsini yazdım 🙂 Ancak bunları okurken de şu gerçeği akılda tutmakta fayda var; eğer Satürn döngüsü yaşıyorsanız (bu astrolojik olarak özel bir dönemdir ki 12 Kasım 1988- 7 Şubat 1991 arasında doğmuş olanlar için özellikle önemlidir), haritanızda Oğlak burcunda yerleşmiş ya da diğer ÖNCÜ burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi) yer alan gezegenleriniz ve özel noktalarınız varsa bu 2,5 yıllık süreç sizi çok daha yakından ilgilendiriyor.

Bakalım hangi burçlar bu süreçten nasıl etkileniyor, kimler bu 2,5 yıllık süreçte hedefleri ile bu hedefe başarı ile ulaşmak adına nasıl bir körü inşaa edecek? Neler yaşamlarında sınav başlıkları olarak önlerine gelecek?

koçburcu

Mesleğiniz, kariyer hedefleriniz, geleceğiniz adına yapmak istedikleriniz, toplumun gözü önündeki pozisyonunuz, otorite konumundaki kişiler ile olan ilişkileriniz bu dönem mercek altında. Başarı elde etmek, kariyerinizde sağlam yapılar kurmak ve bunu yönetmek adına bu 2,5 yıl testlerden geçeceksiniz. Başarılı olmayı gerçekten çok istiyorsanız bu dönem çalışmak hem de çoookk çalışmak durumunda kalacaksınız. Geçmiş dönemlerde sıkı ilişkiler kurmuş, gerçekçi ve somut hedefler üzerinde kurgulamışsanız eğer iş ve kariyer yaşamınızı, şimdi bu dönem elbette ki size beklediğiniz ödülleri de gelecektir. Eğer bunun tam tersi bir durum söz konusu ise, ne istediğinizi bilmez bir durumda,hedefsiz ve amaçsız bir şekilde savruluyorsanız bu alanda şimdi biraz aklı başa alma zamanı. Sabır ve dayanıklılık geliştirmek, zamanınızı verimli kullanmak, gerçekler ile hareket etmek durumundasınız bu 2,5 yıl özellikle iş ve mesleki konularda. Geçmiş yıllarda isabetli kararlar alamamış ve yanlış duvara kariyer merdiveninizi dayamışsanız sıkıntılar oluşabilir elbette. Başkalarını hiçe sayarak kör bir rekabetle yol alıyorsanız örneğin bu konularda Satürn bunu da istemeyecektir. Sosyal statüyü kaybetme söz konusu olabileceği gibi, başkalarının üzerine basa basa yükselmişseniz buna gölge düşüp, gerçeklerin ortaya kabak gibi çıkışına da tanık olabilirsiniz. İş yaşamınızda gerçekte kim olduğunuz, neyi yapıp neyi yapamayacağınızı anlamak, pozitif değerler üreten biri iseniz de olumlu anlamda terfi ve buna bağlı olarak statü kazanımı gibi şeyler de söz konusu olacaktır. Ebeveynlerinizden biri ile de ilgili sorumluluk almak, onlar ile olan ilişkinizde de bir takım sorunlar ile uğraşmak durumunda kalmak söz konusu olabilir. Örneğin aranızdan bazıları aile şirketinde çalışıyorsa bu alanda sorunlar ayyuka çıkabilir özellikle yönetimsel anlamda, kimin sözü geçeceği konusunda. Evli iseniz eşinizin ailesi ve aile içinde oluşabilecek, sizi sorumluluk almaya yöneltecek olaylar gerçekleşebilir.

boğaburcu

20 Aralık 2017 de başlayacak olan Satürn Oğlak burcu geçişi sizin haritanızda yurt dışına yönelik işler, yayıncılık konuları, yabancı ülkeler ile olan ilişkiler, mahkeme sürecinde bulunan konularınız, eğitim-öğretim konuları, akademik çevreler ile olan ilişkileriniz çerçevesinde bir takım görev, sorumluluk ve gerçekçi yaklaşımlar talep edecek sizlerden. Bu alanlarda bir şeyler yerli yerine oturacak artık. Şimdiye dek hiç ilgilenmediğiniz, size yabancı konular ile uğraşabileceğiniz gibi eğitim,yayıncılık ve medya ile ilgili konularda bir dizi görev almaya başlayabilirsiniz. Kariyer adına yeni eğitimler söz konusu olabilir. Belki yüksek öğrenim ya da master konuları devreye girebilir bazı Boğa burçları için. Bu zamana kadar yaşama bakış açınızı her nasılsa şimdi bu 2,5 yıllık süreçte bunlar daha gerçekçi bir şekilde ele alacaksınız. Yaşam hakkındaki görüşleriniz, inançlarınız artık sabitleşmeye başlayacak, tecrübeler ile damıtılmaya başlayacaktır. Eğitim açısından son derece disipline edici olabilir bu Boğa burçları için. Uzun zamandır öğrenmek için can attığınız bir yabancı dil varsa örneğin bundan daha güzel bir zaman olamaz başlamak adına. Yeni kitaplar yazmak, yeni projeler yayınlamak adına kimileri ekstra sorumluluk alacak bu dönem. Eğer gerçeklerden sapar ve hayal aleminin o büyülü dünyasına çok fazla kaptırırsanız kendinizi bu dönem başta okul dönemindeki öğrenci Boğa burçlarını zorlayacaktır. Seyahatler, hukuksal konular, eğitim konuları, yayıncılık ve promosyon faaliyetleri, kariyer adına yapılacak altyapı çalışmaları adına 2020 yılının sonlarına dek bir dizi sınav sizleri bekliyor sevgili Boğa burçları.

ikizlerburcu

Sizin sınav başlıklarınız başkalarından elde edeceğiniz gelirler, eşinizin ve ortağınızdan gelecek paralar, onların finansal durumlarına dair yeni bazı ekstra sorumluluklar, miras, burs, nafaka ve vergi konuları çerçevesinde şekillenecek. Mali kaynaklar ile ilgili zorlukların ortaya çıkabileceği için bu alanda gelir ve gider dengenizi gerçekçi kurgulamanız gerekiyor. Başkalarından size gelen destek ve yardımların biraz kısıtlandığı dönem olabilir. Düzenli ödemenizi gerekli kılan borçlarınız varsa, örneğin kredi çekmişseniz, bu tür ödemeleriniz ile ilgili sıkıntılar baş gösterebilir. Bu 2,5 yıllık süreçte her tür yatırımı ve buna bağlı ödeme planlarını defalarca gözden geçirip, dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. İşten ayrılmayı düşünüyorsanız örneğin tazminat almanız bu dönem zor olabilir. Miras konularında anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bu dönem boyunuzu aşan borçların altına girmek çok akıllıca olmayabilir. Cinsel anlamda bazı engeller, sorunlar yaşanabilir partneriniz ile aranızda. Satürn’ün haritanızdan geçiş yaptığı bu alan; ölüm, ölüme yakın deneyimler, krizler, ameliyatlar alanı olduğu için yaşamınızda bu temaları katacak kişiler ve olaylar ile karşılaşabilmeniz de mümkündür. uzun süren kronik hastalıklarınıza belki ameliyatla çözüm bulmanız söz konusu olabilir. Hayatınızda kriz yaratan durumların bitişine ve bazen de başlangıçlarına tanık olabilirsiniz. Tüm bunlar ise, kendi değerleriniz ile başkalarının değerleri arasındaki çatışmalar sonucunda olmanız gereken kişiye dönüşme, kendi değerinizi ve yaşam karşındaki sınırlarınızı keşfedip belki de “sınırsızlık” noktasına gelmek yönünde çalışabilir.

yengeçburcu

Yaşam yolculuğunuzda karşılaşacağınız önemli bir döngüdesiniz ve Satürn sizin ikili ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar alanınızdan transit ediyor olacak ve Güneşinize karşıt açı yaparak kendi değerinizi bulmak, kendi “gerçeğinizi” ortaya koymak adına sizi bir dizi testten geçirecektir. İkili ilişkiler ve evliyseniz eğer evliliğiniz testten geçecek. Kökleri sağlam temellere dayanan evlilikler adına elbette ki bu dönem büyük olumsuzluklar getirmeyecektir zira yukarıda da anlattığım gibi Satürn sağlam olmayan, temeli iyi oturmamış evlilikleri, ilişkileri sallayacaktır. Satürn Oğlak, uzlaşma sağlamak, belli bir sonuca ulaşmayı engelleyecek etkiler ortaya çıkartabileceği için evli olan Yengeç burçlarının ekstra dikkatli davranmasında, bu alanda görev ve sorumluluklarını ihmal etmemesinde büyük fayda var. Partner, eş, ortak bu dönemde ekstra sorumlulukların altında sıkışabileceği için ona destek olmak, anlayış ile karşılamak, gerekirse taviz vermek gerekebilir ilişkilerin geleceği için. Güven teması sizin yaşamınızın temel yapı taşı olduğu için ilişkinizde “güven” teması da ön plana çıkacak, güvensiz ve köksüz ilişkiler bitme noktasına gelebilecektir. Evlilik, ortaklık konularında üzerinize düşen her ne ise buna dikkat ve özen göstermeniz gerekiyor. Haritasında uygun etki altında olan Yengeç burçları ise, eğer ilişkileri sağlam ve gereken özenle ilerliyorsa beraberliklerini nikah masasına taşıyabilirler. Özellikle Satürn Oğlak sağlam yapılar ile ilgili olduğu için bu süreçte sağlam evlilikler, ciddi şirket ortaklıkları devreye girebilir. Sevgili Yengeçler Satürn Oğlak burcu süreci sanki karşınıza sizi sürekli engelleyen, size sanki sürekli sorun yaratan insanlar ile karşılaşma dönemi gibi gelse de unutmayın ki bu kişilerden alacağınız çok önemli hayat dersleriniz, deneyimleriniz var. İlişkiler konusunda beklentilerinizi gerçekçi olarak ortaya koymanız gerekiyor. Sabırlı olmak, orta yolu bulmak adına soğukkanlı davranmak, bazen ileri gidip bazen de geri çekilerek akıllıca manevralar yapabilmek, disiplinli ve zamanı iyi kullanır tarzda hareket etmek size bu dönem çok iyi gelecektir.

aslanburcu

Yaşamınızın günlük rutinleri, sürekli meşgul olduğunuz konular, iş ve çalışma ortamınız ve buradaki kişiler ile olan ilişkileriniz, yoğun ve adeta köle gibi çalışmanızı gerekli kılacak koşullar, size hizmet veren astlarınız, kiracılarınız varsa onlarla olan ilişkileriniz, baba tarafından yakın akrabalarınız, eğer evinizde size can yoldaşı olan hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular, stresli koşulların ve yoğun çalışmanın neden olabileceği hastalıklarınız ve zayıflıklarınız bu 2,5-3 yıllık süreçte sizleri bir dizi sınava tabi tutacaktır. Yoğun ve detaylı işlerle ilgilenmeniz gerekiyor bu dönem. Gerçekçi, tedbirli ve somut adımlar atmanızı gerekli kılan iş ve çalışma koşulları önünüze gelebilir. Detaylarla fazlaca uğraşmak, angarya işler altına girmek sağlığınızı bu süreçte zorlayabilir dikkatli olmanız gerekiyor. Uzun zamandır gözardı ettiğiniz sağlık sorunlarınız ilk defa bu süreçte ciddi ciddi size uyarı mesajları vermeye başlayabilir. Aslında siz Aslan burcuna bu transit sürecinin amacı, yaşamınızın günlük akışı içinde gerekliyi gereksizden ayırıp, düzenleyip, sağlam ve gerçekçi rutinler oluşturmanızı sağlamaktır. Ön planda olmaktan hoşlanan Aslan burcu doğası, bu dönem 2. planda kalmaya, angarya denebilecek türden işlerle muhatap olmaya biraz da mecbur kalabilirler zira evren onlardan bu süreçte “hizmet” istiyor, özellikle kendi yaşamlarında yer alan kişiler, günlük yaşamı paylaştığı kişiler adına. Bunun için bu süreçte çok iyi organize olan, plan yapma becerisi gelişkin olan, pratik davranabilen Aslanlar rahatlıkla kazançlı çıkabilir bu dönemden. Çalışma hayatının bizzat içinde olanlar için zorlu iş koşulları, çok çalışıp belki de az kazanacakları dönem olabilir. Yaptığınız işler bu süreçte size sıkıcı, tek düze gelebilir. Rutin hayatınız her zamankinden daha az tatmin edebilir sizi, sıkılabilirsiniz bulunduğunuz ortamlardan. Bazı Aslan burçları bu dönem evlerine bir hayvan alarak onun sorumluluğunu alabilir, bazıları ise uzun zamandır kendisi ile birlikte yaşayan hayvanlarının kaybına tanık olabilir. sağlık, beslenme ve yeni bir takım egzersiz olanaklarını yaşamınıza dahil etmek, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmak adına gereken sorumlulukları almak adına ise olumlu bir süreçte bulunuyorsunuz aslında. Diyet yapmak örneğin şimdiye dek başarılı olmadığınız bir konu ise bunu yapabilecek içsel disiplini gösterebileceksiniz.

başakburcu

Çalışkan, titiz ve sorumlu Başak burçları bu süreç sizin açınızdan oldukça verimli geçebilir eğer haritanızın diğer göstergeleri de Oğlak burcundaki Satürn’den olumlu görünümler alıyorsa. Yaratıcı yönleriniz aratacağı için bu yönünüzü kullanarak sağlam, kalıcı ve sizi de tatmin edebilecek türden işler ortaya çıkartabilirsiniz. 5. evinizden transit edecek Satürn ki bu alan hayatın keyifle akan yönü, eğlence, aşk, romantizm, yaratıcılık, hobiler, sahnede olma becerisi, çocukları anlatan alandır. Örneğin henüz çocuk sahibi olmamış Başak burçları çocuk sahibi olarak yaşamlarına yeni bir sorumluluk alanı ekleyebilir. Hali hazırda çocuğu olan Başak burçları adına ise bu süreç çocukları için sorumluluklarının arttığı dönem olabilir. Kimi onların sağlığı kimi de eğitimleri adına ekstra sorumluluk alabilir. Satürn yaşça olgun, deneyimli kişileri anlattığı için bazı Başak burçlarının aşk hayatına bu süreçte yaşça büyük, olgun kişiler girebilir. Aşk konusu açılmışken, bazı Başaklar ise bu süreçte aşk konusunda engeller, kısıtlanmalar, beklemeleri gereken koşullar içinde bulabilir kendilerini. Kumar, şans oyunları, spekülatif yatırım konularında bu süreç Başaklar adına çok da olumlu olmayabilir zira şansları sanki bu konularda engellenmiş gibi hissedebilirler. Bir hobisi veya zevk aldığı bir uğraşısı olan Başak burçları varsa bu satırları okuyan, onlara bu hobilerini belli bir seviyede ele aldıklarında, gereken yapıları oluşturabilemek adına adım attıklarında, bu hobilerini ciddi iş modeline döndürebilecek fırsatlar yakalayabilirler.

terazi burcu

Bu transit sizin adına oldukça önemli zira çok köşe bir alandan alıyorsunuz etkiyi; ailevi konular, ev, aile, yerleşim konuları, yaşamda temel atmanızı gerekli kılacak koşullar, aile büyükleriniz ile ilgili konular çerçevesinde şekilleniyor Satürn’ün Oğlak burcundaki sınav başlıkları. Kendi iç dünyanızın derinlikleri ile de temasa geçeceğiniz için sizin adınıza olgunlaştıran, büyüten, geliştiren bir süreç olacak. Geleceğinizin temellerini atmak, aksayan yanları ele alıp yeniden yapılandırmak önemli olacak zira Satürn Oğlak haritanın dip noktasından geçiyor. Hem ailevi konular, hem iş ve kariyer konuları, bir yandan kişiliğiniz ve bir diğer taraftan da ilişkileriniz bir arada çalışmaya başlayıp, bir alanda alacağınız ya da tam tersi almaktan kaçınacağınız sorumluluklar diğerlerini de etkileyecektir. Zorlu ve bir o kadar gelişiminizin kilometre taşı olabilecek bir döngünün içine giriyorsunuz bu dönem. Üstelik de bu 2020 yılı sonlarına dek devam edecek. Geçmişte halledilememiş, pürüzlü işler varsa bu söz ettiğim alanlarda biraz zorlanacaksınız elbette. Ancak şu da istatiki bir bilgidir ki sorumluluk almakta, çalışıp elinden geleni yapmakta başarılı olanlar sürecin sonunda fiziki anlamda mülk sahibi, ev sahibi olabilirler. Hayatınızda sağlam temel atmak adına, kalıcı ve ömürlük işler yapmak adına önemli bir döngüdesiniz bu yüzden ne istediğinizi iyi bilmek, başarı hedefinizi iyi kurgulamak, gereken sabrı ve iradeyi de göstermek durumundasınız. Bazı Terazi burçlarının eşlerinin işi ve kariyeri ile ilgili konularda ekstra sorumluluklar öne çıkabilir, bazı terazi burçları ise ailevi nedenler yüzünden kariyeri ile ilgili blokajlar ve engeller ile uğraşmak durumunda kalabilirler. Evde yapı oluşturmak, belki de evlerinde ciddi tamirat, tadilat yapacak olan Terazi burçları da olabilir süreç içerisinde. Kardeşi olan Terazi burçları onların para sorunları ile uğraştıklarına tanık olabilirler, bazı Terazi burcu mensupları ise babalarının sağlıklarını ilgilendiren bir dizi konu ile ilgilenmek durumunda kalabilirler.

akrepburcu

Kardeşleriniz, yakın çevre ilişkileriniz, eğitim çağında iseniz eğitim ve okulla ilgili konular, seyahatler, iletişim konuları, konu komşularınız ve onlar ile olan ilişkileriniz yaşamınızın 2,5- 3 yıllık sürecinde sizlere bir takım deneyimler ve bu deneyimlerin içinden edineceğiniz tecrübeler kazandıracaktır. Görev ve sorumluluklar en çok bu alandan gelecek sizlerin yaşamına. Zihinsel yönden daha odaklı olmanızı gerekli kılacak koşulların içerisinden geçmeniz söz konusu. yeni fikirlere her zamankinden daha temkinli yaklaşmanız mümkün. Düşünce biçiminiz, iletişim kuruş tarzınız ve olaylar arasında bağlantı kurma beceriniz bu süreçte testten geçecektir. Başkalarını da dinliyor musunuz? Sözlerinizi en etkili karşı tarafa nasıl iletebilirsiniz? Anlaşılmak ve anlaşmak isteyeceksiniz yani bu dönem. Bu açıdan baktığımda ise kendinizi düşünsel anlamda ve iletişimle ilgili konularda baskı altında, engellenmiş, sanki yakın çevrenizdeki kişilerin baskısı altında hissetmeniz mümkündür. Karamsarlık, endişe ve korku dolu fikirlerin zihninizi ele geçirmesine fırsat tanımadan, bu süreçte özellikle kendi düşünce yapınızı, bunu dışarıya ifade ediş tarzınızı ele alıp, yapılandırmanız gerekmekte. Kardeşiniz varsa eğer, bu süreç onun adına da sorumluluk almanızı gerekli kılabileceği gibi bizzat o da zorlu bazı deneyimlerin içinden geçebilir zira Satürn haritanızın kardeş alanından geçiyor. Yanlış anlaşılmalar yüzünden sorunlar, iletişim araçları ile ilgili engel , gecikme ve sorunlar, eğitim yaşamının bizzat içindeyseniz okulla ilgili sorunlar, çevrenizi belki de değiştirip, düzenlemenizi zorunlu kılabilecek olaylar deneyimleyebilirsiniz. Bu transit etkisi bir kardeşinizin belki de evden ayrılabileceğini gösterebileceği gibi yapacağınız anlaşmalar, sözleşme ve kontratlar üzerinde de dikkatli olmanızı, hata yapmamak adına, iletişim kazaları yaşamamak adına sorumluluğu elinize almanızı isteyecek.

yayburcu

Geçtiğimiz 2,5 yıllık süreçte Satürn sizin güneş burcunuzda bulunuyordu ve eminim her biriniz zorlu bir takım deneyimlerin, sabrınızı sürekli test eden olayların içerisinden geçtiniz. Kendiniz, kendi gerçekliğiniz üzerinden kişiliğinizi yeni baştan ele alıp bir takım düzenlemeler yapmış olmalısınız. Şimdi Satürn sizi sahip olduğunuz maddi ve manevi değerler üzerinden bir dizi testlerden geçirecektir. Özellikle maddi konularda, para ile ilgili işlerinizde daha gerçekçi, daha sorumlu ve aklı başında yaklaşımlar göstermeniz gerekiyor. Bu dönem olumlu anlamda size sağlam birikimler yapma, sağlam yatırımlar yapma avantajları sunsa da süreç içinde asıl yönetip, yapılandırmanız gereken şey kişisel kazanımlarınız, bütçeniz olacaktır. Hayat tarzınız ile kazandığınız paranın birbiri ile denk düşüp düşmediği sık sık kafanızı kurcalayabilir, harcamalara belki kazanımlarınız yetişmeyebilir. Geleceğe dönük girişimler açısından parasal anlamda sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu da sizi yeni kazanç kapıları, yeni finansal kaynak yaratmak anlamında sıkıştırabilir. Bu dönem aklı başında ve görüşlerine değer verdiğiniz yaşlı, tecrübeli kişilerden destek veya yatırım konusunda fikir alabilirsiniz. Paraya olan yaklaşımınız şimdiye dek gerçekçi temeller üzerinde değilse, paranın  değerini daha iyi anlayacağınız bir sürecin içinden geçebileceğinizi söyleyebilirim. Materyal zenginliğe çok önem veren biri iseniz bu süreç sizin için oldukça zorlayıcı bir takım olaylar yaşatabilir. Madde planında kontrol edemeyeceğiniz gelişmeler olabileceğini de anlatacak Satürn sizlere.

oğlakburcu

Sevgili Oğlak burçları, Satürn artık uzunca bir süre sizin burcunuzda ikamet edecek. Özellikle yükselen çizgisinden geçip de haritanızın 1. alanına gelmesi ile birlikte yaşamınızda eski düzenlerin değişip, yeni bir takım sorumlulukların alınması, yapıların yerli yerine oturtulması açısından sizlere baskı yapacaktır. Hareketleriniz, davranış ve tavırlarınız, geçmiş yıllardaki temel motivasyonlarınız artık yerini daha gerçekçi ve tedbirli yaklaşımlara, dış dünya ile aranızda belirli bir mesafe oluşturacak şekilde yeniden yapılandırmaya doğru gidecektir. Kendiniz hakkında daha gerçekçi, ne istediğini bilen, nasıl bir “ben” yaratmak istiyorsanız o konuda belirli bir çerçeve çizmek yönünde davranıp, hareket edeceksiniz. Çok ciddi olarak kendiniz üzerinde çalışacağınız yaklaşık 3 yıllık bir sürece adım attınız. kendi kendinizi yeni baştan yaratma sancıları eşlik edebilir bu dönem. Bunun kolay veya zor oluşu da tamamen kendi kendinize olan dürüstlüğünüze, kendinize ve sahip olduğunuz kişilik özelliğine dair objektif oluşunuza bağlı olarak değişecektir. Fiziksel anlamda değişimler olabilir sizlerde, kendinizi daha yaşlı, olgun veya yaşam hakkında daha ciddi tavırlar sergilerken bulabilirsiniz. Zayıflayabilirsiniz örneğin bu süreçte fiziksel olarak, saçlarınızın dökülmesine, belki ağarmasına, cildinizin ve dişlerinizin sorun çıkarmasına, eklem ağrılarına, kemik ağrılarına tanık olabilirsiniz. Fiziksel enerjinizin baskı altına alınmasından dolayı yaşanabilir tüm bunlar. Canınız belki de bir şey yapmak istemeyecek kadar düşük hissettiğiniz süreçler yaşanabilir. Depresyona, kronik yorgunluğa ve uykusuzluğa daha açık olabilirsiniz. Tüm bu olanlar aslında “olgunlaşan” kişiliğinizin belki de fiziksel yansımalarıdır. Sorumluluklarınızın artması ve buna bağlı olarak hissedebileceğiniz yorgunluklardır. Aslında Satürn kişiliğinizi bir tür elekten geçirerek size yaşamınız için gereksiz olanlardan, ileride işinize pek de yaramayacak olanlardan ayıklama yapmanızı ister bu süreçte. Kendini bilme, tanıma, gerçek “ben” e ulaşma vaktidir sizin için. Gerçekte daha başarılı olmanız adına her ne lazımsa onlar yaşamınıza dahil olacaktır bu süreçte. Bunları kabul etmek sıkıntısıdır bazen yaşadıklarınız işte. Yeni bir işe başlamak, uzun zamanlı projelere ve ortaklıklara girmek adına çok olumlu olmayabilir bazıları için bu süreç. Zira simdi daha gerçekçi bir biçimde kendiniz üzerinde çalışmanız, hayatınız adına gerçekçi değerlendirmeler yapmanız gerekiyor. Hayatınız adeta yeni baştan emek emek şekillenmeye başlayacak 2020 ye dek olan süreçte. Kendinize daha çok odaklanıp, yaşama tutunmak ve yaşamın hakkını vermek adına elinizi artık taşın altına koyacaksınız.

kovaburcu

Yaşamınızın uzunca bir dönemine yön veren ihtiraslarınız, değerleriniz, öncelikleriniz ve inançlarınız önümüzdeki yaklaşık 3 yıllık süreçte bir takım testlerden, engellerden, beklemenizi zorunlu kılabilecek türden olaylarla karşılaştıracak sizleri. Sizin haritanızda Satürn pek de dış dünyada tam karşılığını bulamayacağınız olayları anlatan alandan geçecek. Sizin kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylar, gizli bir takım düşmanlıklar, hastalıklar veya sizi hasta hissettirebilecek türden olaylar bu alanın konuları arasındadır.  Her koşulda bu bir devrin kapanmakta olduğunu da anlatabilir ve eski bir takım yapılar belki de sizin de elinizde olmayan nedenlerle yıkılmaya başladığında memnuniyetsizlik, karmaşa, kaos, kaybolmuşluk ya da işe yaramazlık duygusu yavaş yavaş belirmeye başlayabilir. Tüm bunların amacı da aslında kendinize yeni değerler yaratma, yaşama karşı daha rafine ve aklı başında tutumlar sergileme çabası içine girmeniz adınadır. 12. ev izolasyon ve kapalı yerler ile de alakalıdır. Bu yüzden daha çok kendiniz ile başbaşa kalmaya doğru, bu başbaşa kaldığınız anlarda da yaşama karşı daha gerçekçi yaklaşımlar içşnde olmanız gerekebilir. Duygusal ve spritüel gücünüzü alde etmek adına inziva durumları yaşamnızı da söz konusu olabilir. Spritüel, mistik, metafizik konuları incelemek, bu konular içinden işinize yarayacak bilgi ve deneyimleri çekip almak adına süreç olumludur aslında. İstemediğiniz alışkanlıklarınızı çok rahat temizleyebilir, ruhsal anlamda disiplin kazanabilirsiniz. Tabi ki sıkıntılar, gizli bir takım düşmanlıklar olabilir, sert açılar alıyorsa haritanız eğer, canınızı yakabilecek türden olaylar da yaşayabilirsiniz. Burada karamsarlığa kapılmamaya, suçluluk ve yetersizlik duygularının sizi esir etmesine izin vermemeye dikkat etmeniz önemlidir. Tüm eski kişilik yapınızın tamamen yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak duygusal yoğunluk ve hassasiyetinizin fizik enerjinizi de düşürmesi mümkün olabilir. Yaşam size yaklaşık 3 yıllık süreçte, hayatınıza yeni bir yön tayin etmeniz, bunu yaparken de dış dünyanın tüm karmaşık ve kaotik ortamından biraz içe çekilip içsel arayışınızı kendi çabanız ile bulmanızı sağlamak yönünde çalışacaktır. Yön tayininizi zorlaştırabilecek en büyük tuzak ise bu dönemde tutunabileceğiniz sağlam sınırları ve güven duygusu yaşamanıza neden olabilecek olayları bulmakta zorlanabilecek olmanızdır. Gereksiz yüklerinizi, yaşamda sizi belkide kıpırdatmayan safralarınızı boşaltacaksınız Satürn Oğlak burcu geçişi süresince.

balıkburcu

Haritanızın geleceğe dair yönelim ve hedeflerinizi anlatan alanından geçecek Oğlak burcundaki Satürn.Diğer insanlar, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, toplumun geneli açısından neler yaptığınız veya yapamadığınız, gelecekte neler yapmayı istediğiniz bu dönem sizin için öne çıkacak konular arasında olacaktır. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, işinizden elde ettiğiniz gelirleriniz, geleceğe dair umutlarınız yaklaşık 3 yıllık Satürn Oğlak döneminde sınav başlıklarınız arasında yer alacak. Bir gruba dahilseniz örneğin burada görev ve sorumluluklarınız aratabilir, klüler ve derneklerde yeni görevler ve sorumluluklar alabilirsiniz. Haritanızın geneleinde yaptığı açılara bağlı olarak da bunların altından başarılı bir şekilde kalkabilir ya da tam tersi bu grupların, arkadaşların ya da geleceğe dair hedeflerinizin baskısı altında ezilip, sıkıntı duymanız da muhtemeldir. Dolayısı ile tüm insan ilişkilerinizde sorumluluk almak, daha gerçekçi tutumlar sergilemek durumundasınız. Bazı Balık burçları bu süreçte arkadaş ve sosyal çevresindeki kişiler ile yollarını ayırabilir bazıları ise yeni vçevrelerde yeni sorumluluklar alabilirler. İdealleriniz ve görüş açınızın aynı olup olmaması belirleyici olacaktır bunda biraz da. Kişisel olarak bu süreçte belki yeni arkadaş edinmede sıkıntı yaşayabilenler olabilir. Satürn Yay sürecinde yani geçtiğimiz 2,5 yıllık süreçte mesleki anlamda bir takım yapıları düzgün kurgulayanlar, hedeflerini gerçekçi temellere oturtabilenler şimdi Satürn’ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte işten elde ettikleri kazanımlar açısında olumlu da bir sürece girebilir, bu kazancı yatırıma dönüştürebilirler. Bu dönem iş yaşamında aktif olan Balık burçları açısından ise mesleki gurupları arasında sorunlara tanık olmalarına da neden olabilir. Toplumsal anlamda pozisyonlarını korumakta, iş çevresinde ideal ve görüşlerini gruplara iletmekte sorunlar yaşayabilirler. Başkaları ile ortak projelerde çalışmak her zamankinden daha sıkıcı gelebilir bazılarına. Size yüklenecek sorumluluklar örneğin her zaman zevkle çalışacağınız şeylerden oluşmayabilir, grup dinamiği içinde angaryaları üstlenen taraf olabilirsiniz. Amaçlarınıza, hedef ve ideallerinize ne kadar hazır olup olmadığınızı test edecek Satürn Oğlak burcunda bulunduğu süre boyunca.

Satürn Oğlak burcu sürecinin her birimizin yaşamında gerçekçi ve sağlam temelleri atabildiğimiz, kazançlı ve verimli işler ortaya çıkardığımız dönem olmasını diliyorum, sevgi ve ışıkla,

Gökyüzü rehberimiz olsun…

Hülya DEĞER   Dip. ASA

 

SATÜRN OĞLAK BURCUNDA 20 Aralık 2017- 17 Aralık 2020 :HEDEFLERİMİZ VE BAŞARI ARASINDA KÖPRÜLER KURMA ZAMANI” üzerine 4 yorum

    1. Bulunduğu eve, yönettiği eve ve diğer gezegenlere de dikkatle bakıp yorum yapabiliriz ancak.Satürn Balık burcunda bilinçli aklın ve iradenin siteklerini sınırlayarak, evrenin muazzam düzenine ve sistemine güvenmenizi sınayacak tipte deneyimler yaşatabilir. Farkındalık geliştirmek adına olaylar yaşatabilir. Güneş ve Ay ile uyumlu açılar yapıyor olabilir Satürn haritanızda çünkü aynı elementte bulunuyorlar. Hassas, kırılgan ve savunmacı tutumlarınız olabilir ki AY Akrep burcunda biraz zorlayıcıdır. Yoğun tutkularınız ve kontrolcü tarafınız olayları akışa bırakmak konusunda belki zorlayabilir. Harita bir bütündür, detaylıca incelenerek yorumlar daha gerçekçi yapılabilir ancak.

      Beğen

  1. Melek

    Merhaba 1975 doğumluyum burcum yengeç yükselen Başak ay burcu İkizler bir dizi sınav verdik Satürn yengeç burcunda bu dönem yine zorlumu geçecek

    Liked by 1 kişi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s