KADERSEL YOLCULUĞUMUZDA YENİ BİR SAPAK AÇILIYOR: AY DÜĞÜMLERİ YENGEÇ VE OĞLAK BURCUNDA (7 Kasım 2018- 5 Mayıs 2020)

 

ay düğümleri2

Ay Düğümleri astrolojik haritalarımızda yer alan sanal iki noktadır. Biri kuzeyde, diğeri güneyde ve birbirlerine 180 derecelik bir açı ile yerleşirler. Teknik olarak Güneş ve Ay’ın yörüngelerinin kesişme noktalarıdır, birer gök cismi değildirler ama astrolojik yorumlarda çok ama çok önemli kadersel temaları anlatırlar.

Bulundukları yaşam alanı, içinde yer aldıkları burç ve haritadaki gezegenler ile yaptıkları açılar bizlere bu yaşamda neleri başaracağımızı, ne amaçla bu yaşam planında olduğumuzu, kaderimize giden süreçte hangi özelliklerimizin bize yardım edeceğini, hangi donanımları bu yaşamda geliştirmemiz gerektiğini, yaşamın hangi alanında bizlerin önüne ne tip karmik engeller çıkabileceğini ve bu engeller ile mücadele kapasitemizi, nihayetinde ise yaşam amacımızın ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi  anlatan işaret fişekleri gibidirler.

Her birimiz bu yaşamda tesadüfen bulunmuyoruz, bizi yaradan bir sebep üzerine yaratmış, belli vasıfları vermiş bizlere. Yaratılan her bir zerrenin birbiri ile olan muhteşem uyumu ve bağlantısı içerisinde, bizlerin bu planın neresinde yer aldığımızı, neyi başarmak için bu planın içerisinde yer aldığımızı anlatır Ay Düğümleri. Belli kader programları yüklenerek geliriz bu yaşama, doğumda nefes aldığımız ilk andan itibaren bu program devreye girer ve yaşamımız bu doğrultuda şekillenmeye başlar. Adına “kader” dediğimiz bu planların neler olduğunu haritalarımızdaki Ay Düğümleri detaylı olarak tarif ederler.

Elbette bu noktada iki tip kaderden söz edebiliriz; birincisi Mutlak bir kader ki kesin sınırları belirlenmiştir, Külli iradeye boyun eğmemiz gereken, değişmeyen sabit bir kader. İkincisi belli oranda cüzi irademizi devreye sokarak, insanoğluna verilmiş en büyük hediye olan düşünme, akletme ve irade becerimiz sayesinde, seçimlerimiz doğrultusunda kendi kendimizin oluşturduğu, değişken bir Muallak Kader. İşte doğum haritalarımızdaki Ay düğümlerimiz hem mutlak kaderimizden haber veren birer mesaj noktalarıdır hem de bu mesajı doğru anlayıp, farkındalık ve yeteneklerimiz ölçüsünde kullanarak, faydalı seçimler yapabilmemiz adına birer yol göstericidir, cüzi irademizi etkin kullanmamız adına yardımcıdır, rehberdir.

ay düğümleri4

Kuzey Ay Düğümü bu yaşamımızda gitmemiz gereken, ruhumuzun bu yöne doğru evrimleşmesi gerektiğini anlatan bir noktadır. Bu yaşamdaki başarı alanlarımız, sosyal ve kişisel yaşamda olgunlaşmamız gereken alanı anlatır. Yaşam, ödüllerini bizler için bu noktada saklamaktadır. Bunu nasıl yapacağımız, ödüllerimize nasıl kavuşacağımızı ise Kuzey Ay Düğümünün içinde bulunduğu burcun temaları belirleyecektir. Bu alan alışmadığımız, bilmediğimiz, bize yabancı, yönelmekte zorluk çektiğimiz konuları anlatır yaşam yolculuğumuzdaki. Ancak bir kez yöneldiğimizde ise evren bizim çabalarımızı görüp, yolculuğumuzu kolaylaştırmak adına son derece cömert davranır, ödüllerini hazırlayarak bizi o noktada beklemektedir. Bu yolda kazandığımız tecrübeler, yaşadıklarımız, gördüklerimiz, başımızdan geçenler kazanç hanemize yazılır. Bu yöne doğru ilerlediğimizde asıl varoluş amacımızı keşfedip, hızla ilerleriz artık. İyi ki olmuş, iyi ki bunu seçmişim hay aklımı seveyim deriz ya 🙂 Hah işte tam da böyle bir şey anlatmaya çalıştığım. Risklidir, korkutucudur başlangıçta insanoğlu için Kuzey Ay Düğümü temaları, konfor alanımızı terk etmek istemeyiz ama unutmayalım ki yaşamın hediyeleri de bizleri o noktada bekliyor, bu yöndeki çabalar, emekler,alınan riskler  boşa gitmeyecektir.

Güney Ay Düğümü ise Kuzey Düğümün tam karşısındadır Ruhumuzun geçmiş yaşamlardan getirdiği alışkanlıkları, en yetenekli olduğumuz konuları, artık neredeyse ezberimiz olmuş konuları anlatır. En iyi bildiğimiz, yapmaktan en çok hoşlandığımız, kendimizi huzurlu ve rahat hissettiğimiz temalar Güney Ay Düğümü yönündedir. Bu düğüm en zayıf noktamızı gösterir, alışkanlıklarımızı, geçmişten taşıdıklarımızı, bir türlü göremediğimiz, görmekte zorlandığımız için de kurtulamadığımız kör noktalarımızı anlatması açısından önemlidir. Doğum haritamızda nerede yer alıyorsa, o alanda kısıtlanırız, fazlası ile dolu olan bu alanda bazı alışkanlıkları bırakmamız, yolculuğumuzu daha hafif ve kolaylıkla tamamlamak adına bu alandaki yükleri hafifletmemiz gerekir.

Bugün itibariyle AY düğümleri yaklaşık 1,5 yıllık Aslan ve Kova burçlarındaki transitini tamamlayarak; Kuzey AY Düğümü YENGEÇ burcuna; Güney AY Düğümü ise Oğlak burcuna geçecek. Aslan ve Kova aksındaki temel konu kendi bireysel isteklerimiz, sağlıklı ego gelişimi için ihtiyaç duyduğumuz şeyler, bulunduğumuz çevre ve ait olduğumuz gruplardan farklı olarak kendimizi nasıl ifade edeceğimiz ile ilgiliydi. Bu iki burcun arasındaki sürtüşme ve dikkate sunulan konu tek başımıza içimizden geldiği gibi mi yoksa ait olduğumuz grubun “sürü” psikolojisi ile mi harekete geçeceğimiz ile ilgili ipuçları içeriyordu. Kendimize güven duymak ile ait olduğumuz “gruplara” tanıdıklarımıza, bize arka çıkanlara güven duymak arasında gittik geldik. Aykırı düşmemek adına bazen kendi istediklerimizi 2. plana almış da olabiliriz. Bu süreci şu yazımda anlatmıştım. Tekrar okumak istersiniz belki: KADER YOLCULUĞUMUZDA YENİ BİR SAPAK: AY DÜĞÜMLERİ ASLAN KOVA AKSINA GEÇİYOR 9 MAYIS 2017 – 6 KASIM 2018

Şimdi düğümler burç değiştirdi ve dikkatimize başka bir konu sunuluyor. YENGEÇ ve OĞLAK burçları öncü burçlardır; toprak ve suyun verimli bir kombinasyonunu gerçekleştirmek son derece mümkün bu aksta, zira dişil enerjide olan bu iki burcun temel konusu “güvende olmak” dır. Kendimize bakma, kendimizi besleme (maddi ve manevi her anlamda) sorumluluğu ile başkalarına bakma, yaşamı idame ettirebilmek adına çalışma hayatı içinde olma, görev ve sorumluluklar arasında gidip geleceğimiz günlere doğru yol alıyoruz bugün itibariyle. Aile içindeki sorumluluklarımız bir yandan bizlere gelişim ve duygularımızla temasa geçme olasılığı sunarken; toplumsal statü ve kariyer konularında sıkışmışlıklar bizleri bir anlamda yoracağa benziyor.

YENGEÇ burcu duygulara yönelik bir burçtur, AY yönetimindedir. Doyurulmak, beslenmek, büyütmek, büyütülmek, güven içinde olmak ister. Aile ve ev yaşantısı ile doğrudan ilgidir. Vatanı ve ülkesini sevmek, yaşadığı, doğduğu topraklara aidiyet hissetmek, içinden çıktığı aileye bağlı olmak, geleneklere sahip çıkmak, hayatını sağlam bir temele oturtmakla ilgili bir burçtur. Kuzey AY Düğümü Yengeç burcu bizlerden bu süreçte şu özelliklerimizi geliştirmemizi isteyecek;

 • Duygularımızı fark etmenin ve onlarla devamlı irtibatta kalmanın ne kadar doyurucu olduğunu,
 • Empati yeteneği yani bir başkasının canı yandığında da kendi canımız yanmışcasına duyarlı olmayı, sevinçte ve acıda karşımızdaki kişinin penceresinden olaylara bakabilmeyi..
 • Başka insanları  hem fiziksel hem zihinsel hem de duygusal olarak besleme yeteneğimizi, destekleyici olma kapasitemizi ama en başta “kendi kendimize annelik” ederek duygusal olgunluğa erişebilmeyi,
 • Kendi ailemizin temelini ve güvenliğini oluşturabilmeyi, bu uğurda çalışmayı anlamlı kılabilmeyi,
 • Duygularımızın çalkantılı olabileceğini fark ederek ya da zaman zaman yaşayabileceğimiz   güvensizlikleri de açıktan dış dünyada ifade etmeyi,
 • Neye ihtiyacımız olduğunu, neyin bizi güvenli hissettirdiğini anlatabilmeyi, gösterebilmeyi ya da hissettirebilmeyi. Hani Anadolu’da bir söz vardır ya “ağlamayan çocuğa meme vermezler” diye… Evet isteklerimizi ağlayarak dile getirmeyelim tabi ama sağlıklı bir şekilde duygusal açlığımızı da doyurmak yönünde çaba harcayalım…
 • Başkalarının zayıflıklarını, kişisel sorunlu yanlarını, zaaflarını ve değişen ruh hallerini kabule geçebilmeyi, yargılamamayı, karşımızdaki kişiyi duygusal durumuna göre ötekileştirmeden kabul edebilmeyi geliştireceğiz.

OĞLAK burcu ise gayet somut, pratik, sistem geliştirmek, sağlam yapılar kurmak ve sürdürebilir başarı ve statünün peşinde olan bir burçtur. OĞLAK kişiden daha çok düzeni ve o düzen içinde yapılması gerekenleri önemser. Toplumsal beklentiler ve ihtiyaçlar, düzenin aksamadan devam etmesi ve bu uğurda neler yapılması gerekiyorsa da ciddi ve disiplinli bir şekilde yapmak ile ilgilidir. Onu motive eden Yengeç burcunun aksine duygular değil somut gerçekler ve elde edilen prestij ve başarıdır. Güney Ay Düğümü yukarıda değindiğim gibi en iyi bildiğimiz ama bir şekilde de şu an içinden geçtiğimiz süreçte bizi çok da geliştirmeyecek temaları içinde barındırıyor olacak. Fazla olan, törpülenmesi gereken Oğlak burcunun gölge yönlerini yaşamımızdan çıkarmamızı, belli ölçülerde kontrol etmemizi isteyecek. Nedir onlar bir bakalım mı?

 • Her şeyi, herkesi kontrol etme gibi bir ihtiyacı yoğun hisseden biriysek, olayların bizim kontrolümüz dışında gelişmesi bizi rahatsız ediyorsa bu duygu durumumuzu gözden geçirmemiz gerekebilir. Özellikle güney düğüm yönünde gerçekleşecek tutulmalar; Satürn ve Plüton gibi önemli iki gezegenin de bu yönde tutulmalara eşlik etmesi pek çoğumuzu “kadersel” denebilecek sert süreçlerle tanıştıracak. Her şeye gücün yetebileceği “zannı” ya da “her şeyi kontrol edilebilirim” düşüncesinin işlemeyişine tanık olacağız ne yazık ki….
 • Hani bazı insanlar vardır, anlamdan dinlemeden olaylara atlarlar. Göze girmek, prestij elde etmek, içinde bulunduğu gerçekle kendi gerçeği örtüştürme becerisi zayıf ama inanılmaz hırslı, hedef odaklı. İşte bu kişiler zorlanabilirler zira üzerimize vazife olmayan her iş fazladan binen bir yük haline gelecek. Hırsa kapılarak ya da  “patronun gözüne girmek adına” yapılan ucuz ayak oyunları bu süreçte işlemeyecek haberiniz olsun 🙂
 • Hedefe aşırı odaklı olmak, iş ve kariyerden başka bir şey düşünmeden çalışmak ama bu çalışıp didinip ürettiğin ne varsa onları paylaşabilecek bir “aileye”, “sevdiğin insanlara” sahip olmamak ne kötü değil mi?  Başkalarının saygısını, hayranlığını, alkış ve övgüsünü almak adına harcadığın onca saatin ne kadarını ailene ve sevdiklerine ayırıyorsun bir düşün diyecek Güney Düğüm Oğlak.
 • Bir şeyin önemli, değerli ve anlamlı olabilmesi için “zor olması “gerektiğini düşün­me tipik Oğlak özelliklerindendir. Bu dediğim sizin için de geçerli olan bir düşünme şekli ise korkarım o tatlı işler, statü getiren kariyerler ve buna bağlı saygınlık, para ve sınıfsal ayrımcılık ne yazık ki bü süreçte sarsıntı geçirecek. Etrafımızda iş ve mesleki anlamda sorunlar yaşayanların artışına tanık olabiliriz bu süreçte.

Elbette kimseyi endişeye, güvensizliğe ve karamsarlığa sürüklemek değil amacım ama bu aksta yerleşen düğümler; burada gerçekleşecek tutulmalar bizlere ailevi sorumluluklar ile toplumsal sorumlular arasındaki gerilimi yaşatacaktır. Materyalist, aşırı katı, gerekirse duygusal beklenti ve ihtiyaçlarını 2. plana atarak durmadan çalışan, hedef odaklı insanlara mesajım; durun…. Biraz durun ve kalbinizin sesini dinleyin…..Orada küçük bir kız ya da oğlan çocuğu var ve sizin onu fark etmenizi bekliyor. Doyurulmaya aç bir yanınız var ve onu; emin olun para ile statü ile, prestijli işler yaparak doyuramayacaksınız. Onun sizden istediği beslenmek, doyurulmak, sevgi ve şevkatle sarılıp sarmalanmak. Çok uzun zamandır ihmal ettiğiniz, görmezden geldiğiniz o tarafınızla kucaklaşmak inanın çok ama çok iyi gelecek. Aidiyet hissinizi ne kadar kuvvetlendirip, ne kadar kökünüzü sağlam topraklara atarsınız ağacınızın dalları da o kadar yükseğe çıkacaktır. Ben bu süreçte iyi giden birlikteliklerin evlilikle sonuçlanacağını; yolunda giden evliliklerde çiftlerin alacağı bundan sonraki sorumluluğun “annelik ve babalık” olacağını düşünüyorum. Ekonomik açıdan kaynaklarını doğru yönetenler için de bizzat başını sokabilecekleri ev alma süreçleri ya da yeni evlerin kurulacağı süreçler yaşanabilir.

Astrolojik olarak AY Düğümleri Tutulma adı verilen göksel fenomenlerin baş aktörleridir ki normal şartlarda her ay gökyüzünde bir yeniay ve bir dolunay gerçekleşmesine rağmen; bunlar eğer AY Düğümlerine yakın derecelerde gerçekleşirse Güneş veya AY tutulması adını alır. Artık astroloji ile ilgili pek çok kişinin de bildiği gibi; tutulmalar yaşam yolumuzda çok kadersel, çoğunlukla da karşı konulmaz değişim, gelişme veya olayların yaşandığı zaman dilimleridir. Yaklaşık 1,5 yıldır ASLAN burcunda Kuzey Düğüm; Kova burcunda Güney düğüm ekseninde gerçekleşti tutulmalar. Bugünden itibaren burç değiştiren Ay Düğümleri tutulmaların ve buna bağlı yaşanacak kadersel olayların OĞLAK ve YENGEÇ burçlarında olacağının da startını veriyor. Yukarıda uzun uzun yazdığım gibi; Güney Ay Düğümü yani OĞLAK burcunda yaşanacak Ay ve GÜNEŞ tutulmaları bizlere geçmiş yaşam kalıplarımızdan uzaklaşmamızı, en iyi bildiğimiz ve bu yüzden güvenli bulduğumuz limanlardan çıkmamız gerektiğini ve eğer çıkmamakta direnirsek de kayıp yaşama olasılığımızın bulunduğu konuları anlatacak.

Kuzey Ay Düğümü YENGEÇ yönünde gerçekleşen tutulmalar ise bizlere geleceğe dair yol almak adına alacağımız risklerin, bizi bekleyen sürprizlerin, şans ve fırsatların kapısını aralayacak ve bizlere yeni deneyimler sunacak. İsterseniz bu tutulmaların tarihlerini vereyim hemen şimdi 🙂

6 OCAK 2019  GÜNEŞ TUTULMASI 15 derece Oğlak burcunda ve Güney Ay Düğümü Yönünde olacak.

21 OCAK 2019  AY TUTULMASI 0 derece Aslan burcunda ve Kuzey Ay Düğümü Yönünde. (aslan- kova aksının son tutulması ve bir devrin kapanması)

2 TEMMUZ 2019 GÜNEŞ TUTULMASI  10 derece Yengeç burcunda ve Kuzey Ay Düğümü Yönünde gerçekleşecek.

17 TEMMUZ 2019 AY TUTULMASI 24 derece Oğlak burcunda ve Güney Ay Düğümü Yönünde gerçekleşecek.

26 ARALIK 2019 GÜNEŞ TUTULMASI 4 derece Oğlak burcunda ve Güney Ay Düğümü yönünde gerçekleşecek.

10 OCAK 2020 AY TUTULMASI 20 derece Yengeç burcunda ve Kuzey Ay Düğümü yönünde gerçekleşecek.

Doğum haritalarında natal Ay Düğümleri Yengeç- Oğlak burcunda ya da Koç- Terazi burçlarında; yani aşağıda verdiğim tarih aralığında doğanlar için oldukça etkili, önemli olayları yaşamlarında deneyimleyecekleri, belki işe girme, işten çıkma, evlenme, çocuk sahibi olma, bir yakının kaybı, çok önemli bir kararı verme vs gibi yaşamda çentik atabilecek türden olaylar  yaşayabilecekleri sürece girdiler.;

20 Ağustos 1967- 19 Nisan 1969   Kuzey Düğüm Yengeç- Güney Düğüm Oğlak

28 Nisan 1972- 27 Ekim 1973        Kuzey  Düğüm Oğlak- Güney Düğüm Yengeç

8 Ocak 1977- 5 temmuz 1978        Kuzey  Düğüm Terazi- Güney Düğümü Koç

25 Eylül 1981- 16 Mart 1983          Kuzey Düğüm Yengeç- Güney Düğüm Oğlak

7 Nisan 1986- 2 Aralık 1987           Kuzey Düğüm Koç- Güney Düğüm Terazi

19 Kasım 1990- 1 Ağustos 1992    Kuzey Düğüm Oğlak- Güney  Düğüm Yengeç

1 Ağustos 1995- 27 Ocak 1997       Kuzey  Düğüm Terazi- Güney  Düğüm Koç

10 Nisan 2000- 12 Ekim 2001        Kuzey Düğüm Yengeç- Güney Düğüm Oğlak

Öncü burçlarda (Koç- Oğlak- Yengeç- Terazi) burcunda gezegen yoğunluğu ya da özel noktaları olanlar da bu 1,5 yıllık süreçte hem ailevi hem de toplumsal statülerini etkileyecek ve kadersel diye adlandırabileceğimiz majör olaylar yaşayacaklar. Her doğum haritasında anlatılan mesajlar kişiye özeldir, o kişinin hayatı adına anlamlı mesajlar üretir ve bu içinden geçtiğimiz süreçte yaşanması muhtemel olaylarında şifrelerini içinde barındırır. Dilerim bu süreçte her birimiz için hayatımıza anlamlı katkı sağlayan olaylar yaşar, bize yük olan, ekstra sorun yaratan sivri köşelerimizi törpüler ve aile sevgisinin tüm sıcaklığı ile yaşamımızda bizi sarıp sarmalayacağı süreci yaşarız.

Sevi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun….

Hülya DEĞER   Dip. ASA

KADERSEL YOLCULUĞUMUZDA YENİ BİR SAPAK AÇILIYOR: AY DÜĞÜMLERİ YENGEÇ VE OĞLAK BURCUNDA (7 Kasım 2018- 5 Mayıs 2020)” üzerine 2 yorum

 1. Diadermine Garnier

  Merhaba Hülya hanım,

  Nasılsınız, iyi misiniz? Yazılarınızı büyük bir keyifle okuyordum. Ara mı verdiniz? Umarım her şey yolundadır…

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s