KADERSEL YOLUMUZDA YENİ BİR SAPAK: AY DÜĞÜMLERİ İKİZLER- YAY BURÇLARINDA 5 mayıs 2020- 18 ocak 2022

ASTROLOJİNİN REHBERLİĞİ, HÜLYA DEĞER DİP.ASA

 

Ay Düğümleri astrolojik haritalarımızda yer alan sanal iki noktadır. Biri kuzeyde, diğeri güneyde ve birbirlerine 180 derecelik bir açı ile yerleşirler. Teknik olarak Güneş ve Ay’ın yörüngelerinin kesişme noktalarıdır, birer gök cismi değildirler ama astrolojik yorumlarda çok ama çok önemli kadersel temaları anlatırlar. Bulundukları yaşam alanı, içinde yer aldıkları burç ve haritadaki gezegenler ile yaptıkları açılar bizlere bu yaşamda neleri başaracağımızı, ne amaçla bu yaşam planında olduğumuzu, kaderimize giden süreçte hangi özelliklerimizin bize yardım edeceğini, hangi donanımları bu yaşamda geliştirmemiz gerektiğini, yaşamın hangi alanında bizlerin önüne ne tip karmik engeller çıkabileceğini ve bu engeller ile mücadele kapasitemizi, nihayetinde ise yaşam amacımızın ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi  anlatırlar.

Bu noktalardan GÜNEY AY DÜĞÜMÜ bizlerin her gün giydiğimiz, çok da rahat ettiğimiz bir ayakkabı gibidir yolculuğumuzda. Alışığızdır, bilindiktir bize bu konular. Güney Ay Düğümümüzün içerisinde yer aldığı burcun temalarını bu yaşamda deneyimlemekte zorlanmayız, tanıdık bir dost gibidir, rahatızdır onunla. O burcun anlattığı konuları yaşamda gerçekleştirmekte pek zorlanmayız, gayet olağan ve yapması kolay şeylerdir bizim için. Ve pek çoğumuz da bilinçsiz bir şekilde Güney Ay Düğümünün özellikleri ile kendini özdeşleştirir, çoğu durumda ve özellikle zorlu koşullardan geçerken refleks olarak o burcun gösterdiği yeteneklere ve davranış şekillerine bürünür. Özellikle stres zamanlarında bir tür sığınılacak liman işlevi de görebilir bu açıdan Güney Ay Düğümü. Ve fakat…Kulağa gayet hoş gelen, hatta belki de faydalı bile olduğunu düşündüğümüz bu durum kendi içinde çok ciddi bir sorunu da barındırır ki o da şudur; Güney Düğümün içerisinde barındırdığı yetenekler ve bize o aşina gelen konular bu yaşamda ilerlemeyi, gelişmeyi, mutlu ve doyumlu bir yaşamı hedefliyorsak eğer uzun süre oyalanmamız gerektiğini fısıldarlar. Çünkü o yetenekler ve yapmanın bize çok kolay geldiği o temalar başka bir zamana ve başka bir gerçekliğe aittir, gelişim dediğimiz şey ileriye doğru olduğuna göre; geçmişten getirdiğimiz o özellikler ya da  benzer şeyleri yapabiliyor olmak bizleri geliştirmeyeceği gibi yerimizde saydıracaktır.

Kuzey Ay Düğümümüz ise bu yaşamımızda gitmemiz gereken, ruhumuzun bu yöne doğru evrimleşmesi gerektiğini anlatan bir noktadır. Bu yaşamdaki başarı alanlarımız, sosyal ve kişisel yaşamda olgunlaşmamız gereken alanı anlatır. Yaşam, ödüllerini bizler için bu noktada saklamaktadır. Bunu nasıl yapacağımız, ödüllerimize nasıl kavuşacağımızı ise Kuzey Ay Düğümünün içinde bulunduğu burcun temaları belirleyecektir. Bu alan alışmadığımız, bilmediğimiz, bize yabancı, yönelmekte zorluk çektiğimiz konuları anlatır yaşam yolculuğumuzdaki. Ancak bir kez yöneldiğimizde ise evren bizim çabalarımızı görüp, yolculuğumuzu kolaylaştırmak adına son derece cömert davranır, ödüllerini hazırlayarak bizi o noktada beklemektedir. Bu yolda kazandığımız tecrübeler, yaşadıklarımız, gördüklerimiz, başımızdan geçenler kazanç hanemize yazılır. Bu yöne doğru ilerlediğimizde asıl varoluş amacımızı keşfedip, hızla ilerleriz artık.

Halen devam eden Kuzey Ay Düğümü YENGEÇ- Güney Ay Düğümü Oğlak yolculuğumuz, 5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren düğümlerin  İKİZLER ve YAY burçlarına geçmesi ile farklı bir temaya bürünecek. Kuzey Ay Düğümünün İKİZLER burcuna; Güney Ay Düğümünün YAY burcuna geçmesi ve 18 Ocak 2021 e kadar olan süreçte tutulmaları da bu burçlardan deneyimleyeceğimiz anlamına gelmekte.

2020 yılında yaşayacağımız tutulmalar:

5 Haziran 2020 15 drc YAY burcunda AY TUTULMASI

21 Haziran 2020 0 drc YENGEÇ burcunda GÜNEŞ TUTULMASI

5 Temmuz 2020 13 drc OĞLAK burcunda AY TUTULMASI

30 Kasım 2020 8 drc İKİZLER burcunda AY TUTULMASI

14 Aralık 2020 23 drc YAY burcunda GÜNEŞ TUTULMASI

2021 yılında yaşayacağımız tutulmalar ise;

26 Mayıs 2021   5 drc YAY burcunda AY TUTULMASI

10 Haziran 2021 19 drc İKİZLER burcunda GÜNEŞ TUTULMASI

19 Kasım 2021 27 drc BOĞA burcunda AY TUTULMASI

4 Aralık 2020 12 drc YAY burcunda GÜNEŞ TUTULMASI

Yukarıda verdiğim tarihler özellikle tutulmaların, kişisel doğum haritanızda etkileşimde bulunacağı gezegenlerin/ kişisel noktalarınızın ifade ettiği konularda yaşamınızda kadersel ve oldukça etkili olacak türde değişimler yaşayabileceğiniz anlamına gelmektedir. Bu noktada şunun altını çizmek isterim; KUZEY AY DÜĞÜMÜ yönünde gerçekleşen tutulmalar bizlerin ilerlemesi, yaşam yolculuğunda gelişmek ve büyümek adına şans ve fırsatlar getirmesi yönünde avantajlar sunarken; GÜNEY AY DÜĞÜMÜ yönünde gerçekleşecek tutulmalar ise bizleri alışıldık, bilindik kalıplarımızdan ayrılmamız, değiştirmemiz, bırakmamız gereken temalara işaret edecek.

PEKİ İKİZLER VE YAY BURCUNDAKİ AY DÜĞÜMLERİ BİZE NE ANLATMAKTA?

Bu aksta yerleşen ay düğümleri bizlerden kişiliğimizin “bilinçli” kısmı üzerinde vurgu yapacaktır.Konumuz İKİZLER burcunun en sağlıklı özelliklerini deneyimlerimize katarken; YAY burcunun gölge yanlarından ve tuzaklarından kaçınmak olacaktır. Bu süreç BAŞIMIZA GELEN OLAYLAR HER NE OLURSA OLSUN, BUNLARIN BİZİM KARARLARIMIZ SONUCUNDA OLACAĞINI bize gösterecektir. BAŞKALARINA YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ ASLINDA KENDİMİZE YAPTIĞIMIZI göreceğiz zira Kuzey Ay Düğümünü MERKÜR yani akıl-mantık-rasyonel zeka ve iletişimin gezegeni yönetirken; Güney ay düğümünü büyüme ve genişlemenin, hayattaki anlam arayışı ve inancın gezegeni JÜPİTER yönetecek.

YAY burcunun gölge yönlerinden kaçınmamız gerektiğine göre bir bakalım bunlar nelermiş? YAY burcunun en önemli gölgesi her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini düşünmesidir, doğru ve değişmez yargıları vardır ve bu durum onun kendini herkesten farklı bir yere koymasına neden olur. Çokça kibir ve ukalalık da eşlik eder buna. Zaten her şeyi bildiğini düşünüyor olmak kişinin en büyük tuzağıdır. Yeni olanı kabul etmek zordur bu noktada zira onun bildiği her zaman her deneyimde “mutlak doğru” olduğu için yeni bir şeye de gerek yoktur. Ayrıca gölge yönü ile YAY burcu her zaman “haklı” olduğunu düşünmek bir hataya da düşer zaten haksız olabileceği, bir konuyu tüm yönleri ile bilemeyeceği ihtimali onun açısından neredeyse sıfırdır….Tüm ihtimallere kapalıdır bu noktada. İnançlarda katılık, dogmatizm çoktur gölgelerinde, farklı fikirlere, kendinden farklı bakış açılarına da kapatmıştır kendini. Niyet okur çokça YAY gölge yönü ile. Varsayımlar ile hareket edebilir, karşısındaki kişiyi yargılar, beğenmez, eleştirir hatta üstten de bakabilir.

İKİZLER burcunda bulunan KUZEY AY DÜĞÜMÜNÜN en aydınlık ve en olumlu taraflarını bu süreçte geliştirmek durumunda olacağımıza göre; bakalım mı nelermiş bunlar? İKİZLER burcunun bana göre en pozitif yanı sağlık bir merak duygusudur zira yaşamda en büyük buluşlar, gelişmeler insanın bitmek bilmeyen merakının sonucu ortaya çıkmıştır. Merak dürtüsü, hem insanın hem de bilimin ilerlemesinin itici gücüdür. Merak ve öğrenmek birbirinin sebep sonucudur. İçinden geçtiğimiz süreçte zihnimizdeki sorulara, belirsizliklere ve çelişkilere son vermek için çaba göstereceğimizi, araştırmacı olacağımızı, bilmediklerimizi keşfedip öğreneceğimizi söyleyebilirim. İKİZLER burcunun diğer pozitif yanı ise çok yönlülüğü ve esnek koşullara uyum sağlayabilme kapasitesidir. Bu anlamda ise yaşamın önümüze getirdiklerine akıl- mantık- sorgulama süzgeçlerinden geçirdikten sonra, doğru şekilde karar verebilme becerimizi yükseltebileceğimizi söylemek mümkün.

Kuzey Ay Düğümü İKİZLER burcundayken yeni bilgilere ve deneyimlere kendini açabilenler kazançlı çıkarken, dogmatik fikirlere sahip olanlar kaybedecekler.

Yeni bir dünya düzenine geçtiğimiz bir zaman dilimi içerisindeyiz, bambaşka bir gelişim evresine doğru gidiyor insanoğlu. Bu noktada değişime ayak uyduranlar, esnek ve töleranslı olarak değişime direnç göstermeyenler kazançlı çıkarken; kendini fildişi kulelerine hapseden ve gerçekten uzaklaşan, durum ve koşulları “eski ve alıştığı” bakış açılarına göre değerlendirenler kaybedecek.

Bilimden, fenden, rasyonel akıldan vazgeçmeyenler kazanırken, kör ideolojilere saplanıp kalanlar kaybedecekler.

Durum ve olaylara belirli mesafede “şüphe” duygusu ile yaklaşan, sorgulayan, olayların her boyutunu irdeleyen, araştıran gerekirse bilmediğini öğrenmek adına sınıf ayrımı yapmadan herkese akıl soran, iletişim halinde kalan kazançlı çıkarken; kibirli bir tarzla herkese üstten bakan, ukala ve uzlaşmaz tavırlarla tüm iletişim yollarını tıkayanlar kaybedecek.

Öğrenmeye açık olanlar kazanırken, her şeyi zaten biliyor olduğunu düşüneneler kaybedecek. Konuşmadan önce karşısındakinin ne dediğini gerçekten dinleyen kazanırken; karşısındakinin aklını okumaya çalışan ve kendi yargılarını da bunun içinde katanlar kaybedecek.

Halka inen, halkın içinden geçtiği süreci anlayan ve onlara tarafsız bilgi aktaran kazanırken; kendisi ile kendinden aynı sınıftan, eğitimden, bilinç seviyesinden olmayanlar arsında mesafe koyan ve ukalaca “ben zaten bilirim sizin için de en doğrusunu, benim aklım hepimize yeter” diyenler kaybedecek.

Hayattan kopuk olanlar kaybedecek ama hayatın içinde ne yaşanırsa yaşansın uyum sağlayan ve hatta bu noktada sağlıklı bir mizah duygusu geliştirip gerekirse kendisi ile de dalga geçen kazanacak. Sadece belirli bir ömür sürecinde misafir olduğumuz bu dünyada, yaşamı sadece “deneyimlemek” için geldiğimiz bu evrende, kendimizi o kadar da ciddiye almaya gerek yok sanırım, değil mi? Ne yaşarsak yaşayalım içimizdeki o mizah duygusunu da kaybetmemek gerek yoksa bu sıkıcı bir o kadar da zorlu süreçlerde  nasıl olur da umudu her daim diri tutacağız?

ÖZETLE;

Bu süreç hepimiz için yaşadığımız deneyimlerin içerisinde bir anlam ve bir amaç bulmamızı isteyecek ve bu bulduklarımızı da başkaları ile paylaşmayı gerekli kılacak. Tek başına JÜPİTER parayı anlatmaz ama büyüme ve genişleme, bolluk ve bereket deyince aklımıza gelen ilk büyük iyicil gezegen olduğu içindir ki bir yanı ile de para ile de ilgidir. Bu anlamda Güney Ay Düğümünün YAY süreci maddi anlamda kayıplar yaşanması olasılığını da içerisinde barındırmakta. Her birimiz iyi şeyler yapmaya, doğru iletişim kurmaya, isabetli kararlar vermeye ihtiyaç duyacağız. Bu durum ise; bu süreçte gökyüzündeki MERKÜR’e özellikle dikkat etmemizi gerekli kılmakta zira gitmemiz gereken yönü anlatan Kuzey Düğümün yöneticisi MERKÜR olacak. Gökyüzndeki MERKÜR’ün bir burçtan diğerine geçişi, retro yapma süreçleri dikkatle takip edilmeli zira büyümeye ve gelişmeye doğru bizleri bir adım daha taşıyacak olan o olacak Kuzey Düğümün dizpozitörü durumunda olacağı için.

Bu yıl Merkür 2 kez daha retro yapacak. Balık burcunda Şubat ayında yapmıştı 2020 nin ilk retrosunu. 17 Haziran -12 Temmuz 2020 arasında YENGEÇ burcunda, 13 Ekim- 3 Kasım 2020 arasında ise Akrep burcunda MERKÜR RETROSU dönemleri ilerlemek adına daha çok mücadele edeceğimiz, önümüzü görmekte biraz da zorlanabileceğimiz, sağlıklı kararlar almakta zorlanabileceğimiz ve de vereceğimiz kararların çokça duygularımızın etkisinde olabileceğine dikkat çekmekte.

Güney Ay Düğümünü ise JÜPİTER yönetecek. 2020 nin çoğunluğunda Oğlak burcundaki Jüpiter etkisinde olacağız. Oğlak burcundaki Jüpiter düşük pozisyondadır, sorumluluklarımızı arttırdı daha çok ve hayatın içerisinde sorunlarımızı, korkularımızı büyüttü. Ancak Jüpiter 19 Aralıkta KOVA burcuna girdikten sonra ay düğümleri ile çok daha olumlu etkileşimler içerisinde olacak. Bu da geçmişten geleceğe doğru yapmış olduğumuz yolculukta ilerleme adına avantaj sağlayacak.

Balık burcunda seyrini sürdüren NEPTÜN de bu sürecin baş aktörlerinden. Ay Düğümleri ile sert etkileşime gireceği yılın son aylarında özellikle aklımızı karıştıracak, yalan, aldanma, aldatılma, iyi niyetle attığımız adımların hayal kırıklıkları ile sonlanması, gerçekçi bakış açısını yakalamakta zorlanacağımız ve çokça kurban psikolojisi içerisinde kalabileceğimizi anlatacak. Uykudan uyanmakta zorlanacak aramızdan bazıları. Bazılarımız ise amaç duygumuzu kaybettiğimizi düşünecek, ne yaparsa yapsın hiç bir şeyin değişmeyeceğine ve yaşamın sanki onu desteklemediğine inanacak. Zor bir süreç olacak hiç kuşkusuz özellikle o süreçte kişisel gezegenlerin retrolarının da devrede olduğunu düşündüğümüzde.

EN ÇOK KİMLER BU SÜREÇTEN ETKİLENECEK?

Ay Düğümlerinin İKİZLER ve YAY burcuna geçmesi en çok değişken burçları etkisi altına alacak. İKİZLER, YAY, BAŞAK, BALIK burçları ve bu burçlarda gezegen yoğunluğu olanlar; haritasında bu burçlarda ay düğümleri ve MC, ASC gibi kişisel noktaları olanlar en çok etkiyi alacak olan grup. Her doğum haritası kişiye özeldir ve AY DÜĞÜMLERİ ise bulundukları burçlar açısından dönemsel etkileri anlatsa da kimin ne tür deneyim yaşayacağı ise ancak doğum haritasının analizi ile anlaşılabilir. Bu açıdan ben de dilim döndüğünce genel etkileri bu yazımda kaleme aldım. Bu geçişin size olan özel etkilerini, dönemsel olarak sizin hayatınıza yansımalarını merak ediyorsanız astrolojik danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bana iletmeniz gerekli…

Sürecin hepimize aydınlık ve güzel günler getirmesini dilerim…

Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun…

Astrolog Hülya DEĞER  Dip.ASA

KADERSEL YOLUMUZDA YENİ BİR SAPAK: AY DÜĞÜMLERİ İKİZLER- YAY BURÇLARINDA 5 mayıs 2020- 18 ocak 2022” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: 2020 yılını uğurlarken…. – ASTROLOJİNİN REHBERLİĞİ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s