12 NİSAN 2022 JÜPİTER NEPTÜN KAVUŞUMU : CENNETİ YER YÜZÜNE İNDİRMEK…

Jüpiter Neptün Kavuşumu 12.04.2022

Astrolojinin büyük iyicilidir JÜPİTER. Her yıl geçtiği burcun temalarında hayatlarımıza bolluğu, genişlemeyi, şan ve fırsatları dağıtarak ilerler. Balık burcundaki süreci ve anlattıklarını şuradan okuyabilirsiniz https://astrolojininrehberligi.com/2021/12/28/jupiter-balik-burcunda-neyi-buyutecek-2/ Jüpiter bu ilerleyişi sırasında ise gökyüzündeki diğer gezegenler ile açısal bağlantılar kurarak bu şansın ve fırsatların niteliğini, niceliğini arttırır, azaltır ya da abartır. Yaklaşık 13 yılda 1 kez de NEPTÜN gezegeni ile buluşur gökyüzünde aynı burçta. NEPTÜN ise astrolojik olarak duyarlılığı, empatiyi, idealizmi, fedakarlık ve maneviyat temalarını ifade eden gezegendir. Bireysel haritalarımızda olumlu yerleşiminde hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek ilhamı bize bahşederken, olumsuz yerleşimlerinde hayal kırıklığı ve kaos içinde sürüklenmenin baş aktörü olabilmektedir.

Büyük iyicil JÜPİTER işte 13 yıl ara ile NEPTÜN ile kavuşur ama bu defa farklı zira Neptün ile BALIK burcunda en son yaptığı kavuşumun üzerinden neredeyse 166 yıl kadar bir zaman geçti. Bugün BALIK Burcunun 23. derecesinde bunca yıldan sonra yeniden bir araya gelecekler.

Astrolojik anlamda kavuşum açıları iki enerjinin iç içe geçmesini, birbirinin içine kaynaşıp, nüfus etmesini, iki ayrı şeyin tek bir enerji gibi çalışmasını anlatır. Kavuşum açılarını yorumlarken de gezegenlerin ifadeleri ile, kavuşum yaptıkları burcun temalarının anlamlarını iyi biliyor olmalıyız ki sonuçta ortaya çıkacak enerjiyi iyi anlayalım.

BALIK burcu SU elementine ait olduğu için “içsel, sezgisel biliş” hali ile ilgili, DEĞİŞKEN niteliğe sahip olduğu için de esnek, toleranslı, değişken koşullara adapte olabilen bir burç. 12 burçlu zodyak kuşağının 12. burcu olduğu için de tüm burçların enerjisini kendi bünyesinde depolar, her birinden bir parçayı kendisinde işler. İşte bu noktada her şeyin iç içe geçtiği bu hali ile kolektifin de simgesidir Balık. Doğal olarak içinde GEÇMİŞ- GELECEK, tüm yaşamların bilgisini barındırır. Ve fakat bu bilgi henüz “bilince” ulaşmamış olup, o burcun içinde, özünde duran bir bilgidir. Mantıklı akılla, rasyonel çaba ile ulaşılacak bir bilgi değildir bu. Aşkın bir hal, teslimiyet gereklidir o bilgiyi açmak için. Sezgilerimizin kulağımıza fısıldadıklarını duyabilmek için meditatif denebilecek düzeyde sakinliğe ve dinginliğe ihtiyaç vardır. Bu noktada gölge yönü ile Balık ve kaos enerjisi de iç içe geçer işte ve o derinlik kişiyi oradan oraya sürükleyebilir, kişi dış dünya ile arasına sağlıklı sınır çizmekte zorlanabilir. Hayatın katı gerçekleri karşısında çok kolaylıkla “kader kurbanı” moduna da düşebilir.

JÜPİTER büyütür dedik… Ama pozitif ama negatif dokunduğu her şeyi büyütür, genişletir, çoğaltır hatta abartır. Peki NEPTÜN ile birleşiminden ne beklemeliyiz?

BİLİNÇSİZ YANIMIZDA OLAN BİTENLER ;
Kendini kaybetme,

Vurdumduymaz tavırlar, şansa aşırı güvenmek, umarsızlık, yaşam toyluğu

Gerçeklerden kaçmak, alacağımız sonuçlardan çekinmek

Çaba göstermekten erinmek, hemen vaz geçmek, her şeyin kolayına kaçmak ,

Hayatta bir şeylerin yolunda gitmesi için iradeyi etkin kılmak, çaba göstermek yerine her şeyi Tanrı’ya havale etmek,

Kendini başlarının merhametine, insafına bırakmak.

Farkında olmadan başkalarına aşırı verici davranmak, sonuçta suistimale uğramak ya da değerinin bilinmemesi.

VAROLUŞSAL ANLAMDA OLAN BİTENLER;

Hayatın anlamını kaybetmek. Boşluğa düşmek. Her gün kolaylıkla yapageldiğimiz işeri artık anlamsız, saçma, gereksiz bulmak. Bizi Yaratının bizi sanki terk etmiş olduğu hissi ile sık sık karşılaşmak. Yaşam tarafından bi türlü desteklenmediğini ciddi ciddi düşünmek. Her şey boş, yaşam anlamsız, nasıl olsa her şey olacağına varacak gamsızlığının yarattığı düzensizlik.

Farkındayım bu yazdıklarım biraz olayın sert tarafları. Ve fakat JÜPİTER NEPTÜN birlikteliği bana göre BÜYÜK UYUNIŞ, CENNETİ YER YÜZÜNE İNDİRMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT olarak değerlendirilmesi gereken bir süreç. Negatif taraflarını baştan yazdım ki bu ara çoğu insan bu modda kullanmakta bu enerjiyi. Oysa ki bu iki gezegenin kavuşumu neden “büyük uyanış” olsun ki derseniz;

Hayatın pek çok alanında her şeyi kontrol edebileceğimizi, pek çok konuda olayları kendi amaçlarımıza uygun yönlendirebileceğimizi düşünürüz. Bunun için gerekli çabayı da gösterenlerimiz vardır çokça. Ve fakat bütün gerekli bileşenlere rağmen olmaz işte bi şeyler…Ne kadar çabalasak da nafiledir.

İşte UYANIŞ bu noktada kapıyı hafifçe aralar: belli bir konuda kontrolünü yitirdiğinde, yaptığın tüm planların sert bir duvara toslayıp paramparça olduğunda artık teslim olursun. Ya da olaylara daha kabullenici yaklaşırsın. Bu beraberinde bir tür rahatlama hissini de getirir ki zaten olmazı oldurma çaban zaten seni çok yormuştur. Suçlamayı bırakırsın hem kendini hem başkalarını hem de kaderini. Kızmasın ona buna. Koşullara daha teslim olup, kabullenici yaklaşırsın ve plan yapmayı bırakırsın. Bu nokta uyanış noktası olur işte. Yaşam bize ve bizim vesvese üreten zihnimize göre işlemiyor hepimiz az çok bunu biliyoruz, daha büyük bir plan var, evrensel bir sistem ve onun kendi kuralları var. İşte biz kendi planlarımızı yapıyoruz ama “kul plan yaparmış ama kader gülermiş” dercesine uyanış bu planların uyumsuzluğunu fark etme noktasında başlıyor.

NEPTÜN ile kavuşan JÜPİTER işte olumlu anlamda bu yukarıda yazdığım enerjileri aktive ediyor olacak. Kendi irademizi baskın kılmak için hayatı sürekli zorlamak, açılmayan kapıların önünde inatla beklemek yerine yaşamın bize sunduklarını kabul edip teslim olmak…

TESLİM OLMAK sözünü de biraz açmak isterim zira burada bir zavallılık, bir yenilgi, bir tür boyun eğiş filan yok. Gerçek teslimiyet acı ve zayıflık içermez aksine “seni senden daha iyi bilen, senden daha güçlü bir kudrete ” kendini bırakmaktır (NEPTÜN) öyle ki o büyük kudret senin için her şeyin en güzelini, en hayırlısını zaten bilir güveni, imanı (JÜPİTER) Günümüz dünyasında edilgenliği pasiflik, güçsüzlük olarak alıyor olsak da pek çoğumuz TESLİMİYET asla böyle bir şey değil bana göre.

Teslimiyet hayatla ilgili sürprizlere açık olmak, planlarımızın başta yaptıklarımızdan farklı olabileceğini, bir şeylerin kontrolümüz dışında gelişebileceğini kabul etmek, hayatı tüm sevinci ve kederleri ile, acı tatlı yaşanmışlıklarla kabullenmek demektir. Teslimiyetten kaçmak “işler benim planladığım gibi gitmezse ben asla mutlu olamam anlamına da gelse de bazılarımız için; hayatta korkarız evet. Bu çok insanidir ama işlerimizin planladığımız gibi gitmemesinden korkarak girdiğimiz kimi yollarda, planımızın saptığı anlarda bazen önümüzde açılan yeni kapılar inanılmaz güzellikler de getirmez mi?

JÜPİTER ve NEPTÜN’ ün 166 yıl sonra BALIK burcunda buluşması hepimize teslimiyeti, akışta kalmayı, her birimizin ayrı ayrı birey gibi görünsek de aslında tek, büyük, sınırsız bir okyanusun küçük birer damlaları olduğumuz gerçeğini hatırlatacak. Birimizin üzüntüsünün diğerlerimizin de üzüntüsü olabileceği gibi, birimizin sevincinin de dalga dalga yayılarak hepimizin sevinci olabileceği farkındalığını vermeye çalışacak.

Kolektif anlamda bu güçlü kavuşum sanatta çok önemli yaratımlara vesile olabilir. yeni yetenler, yeni sanatçılar ve yeni akımlar sahneye çıkabilir. Müzik adına önemli bence bu kavuşum zira BLUES tarzının Amerika’da doğumu bundan 166 yıl önce Balıktaki NEPTÜN-JÜPİTER kavuşumuna denk gelir. Ayrıca Film endüstrisini NEPTÜN sembolize ettiği için ben önümüzdeki süreçte sosyal anlamda tüm toplumları birleştirebilecek, şapkalarını önüne alıp onları son yaşanan global krizler üzerine yaşadıkları toplumun (+) ya da (-) katkıları ile iligili düşündürebilecek tarzda belgesel ve filmlerle ilgili artışlar olabileceğini düşünüyorum. Ölümden sonraki yaşamlar, mistik ya da okült konularda yayınlar da artacaktır sanırım bu döngüde.

NEPTÜN JÜPİTER ikilisinin buluşması ruhsal alamda uyanışımıza vesile olabilecek olayları yaşatabilir ve bunları olumsuz anlamda da değerlendirmek elbette mümkündür. Bi kere zaten hepimiz kolektif olarak büyük bir “yas” “büyük bir kayıp” sürecinin içinden geçtik ve geçiyoruz. PANDEMİ sürecini hatırlayın lütfen. Sevdiklerimizi kaybettik…Hatta cenazelerine bile katılıp son görevimizi yapamadıklarımız oldu…Özgürlüğümüzü kaybettik… Günlerce evden çıkamadık, hayat eve sığar dediler evet ama ruhumuz bedenimize sığamadı bi türlü… Ekonomik anlamda sıkıntılar peş peşe gelince işini kaybedenler oldu…Geçim kaygısı sardı bir de onları ilaveten… Yas ve kayıplar yaşadık çokça yani…Ve fakat İyileşemeye de ihtiyacımız var. Hayatın yeniden bize gülmesine, kurulu düzenlerimize dönmeye, ocağımızın ateşinin yeniden tütmesine ihtiyacımız var. Bizi yoran, yıpratan, tüketen eski alışkanlıklarımızı da bırakarak yeni yollara çıkmak istiyoruz. İşte JÜPİTER ile NEPTÜN kavuşumunun enerjisi hepimize şifası ile gelecek çünkü bir şeyin gerçeği, hakikati yıkılırken çıkmaz mı ortaya? Her zorlukla beraber kolaylıklar da varsa eğer işte bu süreç bizleri sarıp, sarmalayan merhamet enerjisi ile asla yolda yalnız olmadığımızı anlatacak bizlere…

Bu kavuşumun gökyüzünde gerçekleştiği anın haritasında AY DÜĞÜMLERİ ile şahne bir açısı da olacak. Cenneti yer yüzüne indirmek diye ondan koydum başlığını yazının çünkü KUZEY DÜĞÜM BOĞA burcuna doğu yolculuğumuz. BALIK ruh ise BOĞA bedendir. BALIK mana alemi ise BOĞA maddi alemdir. BALIK soyut alanı anlatırken BOĞA somut elle tutulandır. Ruhun bedenle buluşması, sadece bedensel hazlardan oluşmadığımız, bir de bunun ötesinde sonsuz ve sınırsız ruha sahip olduğumuz gerçeğinin hatırlanması bizden istenen, gökyüzünden yeryüzüne akan enerjinin anlattıkları arasında…

Bu sürecin her birimizin hayatında olumlu anlamda uyanışlara, şifa ve berekete vesile olmasını dilerim…

Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun…

Hülya DEĞER Dip.ASA

12.04.2022 /İstanbul

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s