KADER YOLUMUZDA YENİ BİR SAPAK : AY DÜĞÜMLERİ BOĞA- AKREP AKSINDA 18 Ocak 2022/ 17 Temmuz 2023

Ay Düğümleri astrolojik haritalarımızda sanal iki noktadır. Biri kuzeyde, diğeri güneyde ve birbirlerine 180 derecelik bir açı ile yerleşirler. Teknik olarak Güneş ve Ay’ın yörüngelerinin kesişme noktalarıdır, birer gök cismi değildirler ama astrolojik yorumlarda çok ama çok önemli kadersel temaları anlatırlar. Bulundukları yaşam alanı, içinde yer aldıkları burç ve haritadaki gezegenler ile yaptıkları açılar bizlere bu yaşamda neleri başaracağımızı, ne amaçla bu yaşam planında olduğumuzu, kaderimize giden süreçte hangi özelliklerimizin bize yardım edeceğini, hangi donanımları bu yaşamda geliştirmemiz gerektiğini, yaşamın hangi alanında bizlerin önüne ne tip karmik engeller çıkabileceğini ve bu engeller ile mücadele kapasitemizi, nihayetinde ise yaşam amacımızın ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi  anlatırlar.

Her birimiz bu yaşamda tesadüfen bulunmuyoruz, bizi yaradan bir sebep üzerine yaratmış, belli vasıfları vermiş bizlere. Yaratılan her bir zerrenin birbiri ile olan muhteşem uyumu ve bağlantısı içerisinde, bizlerin bu planın neresinde yer aldığımızı, neyi başarmak için bu planın içerisinde yer aldığımızı anlatır Ay Düğümleri. Belli kader programları yüklenerek geliriz bu yaşama, doğumda nefes aldığımız ilk andan itibaren bu program devreye girer ve yaşamımız bu doğrultuda şekillenmeye başlar. Adına “kader” dediğimiz bu planların neler olduğunu haritalarımızdaki Ay Düğümleri çok güzel anlatır.

Bu noktada iki tip kaderden söz edebiliriz; birincisi Mutlak bir kader ki kesin sınırları belirlenmiştir, Külli iradeye boyun eğmemiz gereken, değişmeyen sabit bir kader. İkincisi belli oranda cüzi irademizi devreye sokarak, insanoğluna verilmiş en büyük hediye olan düşünme ve irade becerimiz sayesinde, seçimlerimiz doğrultusunda kendi kendimizin oluşturduğu, değişken bir Muallak Kader. İşte ay düğümlerimiz hem mutlak kaderimizden haber veren birer mesaj noktalarıdır hem de bu mesajı doğru anlayıp, farkındalık ve yeteneklerimiz ölçüsünde kullanarak, faydalı seçimler yapabilmemiz adına birer yol göstericidir, cüzi irademizi etkin kullanmamız adına yardımcıdır, rehberdir özellikle Kuzey ay düğümü dediğimiz nokta.

Kuzey Ay Düğümü bu yaşamımızda gitmemiz gereken, ruhumuzun bu yöne doğru evrimleşmesi gerektiğini anlatan noktadır. Bu yaşamdaki başarı alanlarımızı, sosyal ve kişisel yaşamda olgunlaşmamız gereken konuları anlatır. Yaşam, ödüllerini bizler için bu KUZEY AY DÜĞÜMÜ noktasında saklamaktadır. Bunu nasıl yapacağımız, ödüllerimize nasıl kavuşacağımızı ise Kuzey Ay Düğümünün içinde bulunduğu burcun temaları doğrultusunda şekillenecektir. Bu alan alışmadığımız, bilmediğimiz, bize yabancı, yönelmekte zorluk çektiğimiz konuları anlatır yaşam yolculuğumuzdaki. Ancak bir kez yöneldiğimizde ise evren bizim çabalarımızı görüp, yolculuğumuzu kolaylaştırmak adına son derece cömert davranır, ödüllerini hazırlayarak bizi o noktada beklemektedir.

Bu yolda kazandığımız tecrübeler, yaşadıklarımız, gördüklerimiz, başımızdan geçenler kazanç hanemize yazılır. Bu yöne doğru ilerlediğimizde asıl varoluş amacımızı keşfedip, hızla ilerleriz artık. İyi ki olmuş, iyi ki bunu seçmişim hay aklımı seveyim deriz ya J Hah işte tam da böyle bir şey anlatmaya çalıştığım. Risklidir, korkutucudur başlangıçta insanoğlu için Kuzey Ay Düğümü temaları, konfor alanımızı terk etmek istemeyiz ama unutmayalım ki yaşamın hediyeleri de bizleri o noktada bekliyor, bu yöndeki çabalar, emekler, alınan riskler  boşa gitmeyecektir.

Güney Ay Düğümü ise Kuzey Düğümün tam karşısındadır Ruhumuzun geçmiş yaşamlardan getirdiği alışkanlıkları, en yetenekli olduğumuz konuları, artık neredeyse ezberimiz olmuş konuları anlatır. En iyi bildiğimiz, yapmaktan en çok hoşlandığımız, kendimizi huzurlu ve rahat hissettiğimiz temalar Güney Ay Düğümü yönündedir. Her gün giydiğimiz ayakkabımız kadar rahattır bu temalar doğrultusunda kendimizi ifade etmek. Ve fakat bu düğüm en zayıf noktamızı gösterir, alışkanlıklarımızı, geçmişten taşıdıklarımızı, bir türlü göremediğimiz, görmekte zorlandığımız için de kurtulamadığımız kör noktalarımızı anlatması açısından önemlidir. Doğum haritamızda nerede yer alıyorsa, o alanda kısıtlanırız, fazlası ile dolu olan bu alanda bazı alışkanlıkları bırakmamız, yolculuğumuzu daha hafif ve kolaylıkla tamamlamak adına bu alandaki yükleri hafifletmemiz gerekir.

Halihazırda gökyüzünde KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER burcundan, GÜNEY AY DÜĞÜMÜ ise YAY burcundan geçmekte. 19 Ocak 2022 tarihinden sonra ise düğümler burç değiştirerek Kuzey Ay Düğümü BOĞA burcundan, Güney AY Düğümü ise AKREP burcundan ilerlemeye başlayacak. Bunun anlamı ise kişisel doğum haritalarımızda başta AKREP ve BOĞA burçlarında bulunan gezegenlerimiz,  ASC, MC vb gibi kişisel noktalarımız ve elbette diğer SABİT BURÇLARDA (Kova- Aslan) bulunan gezegenlerimiz düğümlerin etkisi altına girmiş olacak. Yani her bir tutulma ile bunlar gökyüzündeki görünümlerden tetik alarak hayat yolumuzda dikkate değer bazı güncellemeleri yapmamızı bizden talep edecek.

BOĞA ve AKREP burçlarına geçen düğümler ile birlikte 2022 yılında 4 tane, 2023 yılında ise 2 tane tutulma yaşayacağız. Bu sürecin ilk tutulmaları aslında 19 Kasım 2021 de 27 drc BOĞA burcunda gerçekleşen AY tutulması olmuştu ancak henüz düğümler burç değiştirmemişti.

2022 yılında ise ;

30 Nisan 2022 10 drc Boğa burcunda GÜNEŞ TUTULMASI

16 Mayıs 2022 25 drc AKREP burcunda AY TUTULMASI

25 Ekim 2022 2 drc AKREP burcunda GÜNEŞ TUTULMASI

8 Kasım 2022 16 drc BOĞA burcunda AY TUTULMASI

5 Mayıs 2023 14 drc AKREP burcunda AY TUTULMASI yaşayarak en son bu burçlardaki tutulmayı ise

28 Ekim 2023 5 drc BOĞA burcundaki AY TUTULMASI ile kapatacağız.

Burada şunu da hatırlatmakta fayda var; Güney AY Düğümü yönündeki tutulmalar bizleri ileri gitmek, gelişim fırsatları ile karşılaşmak adına zorlarlar zira ilerlemek için öncelikle hafiflemek, elimizdekilerin bir kısmını bırakmak zorunda kalabiliriz, konfor alanlarımızdan çıkmak her zamankinden daha zorlar. Bu anlamda AKREP burcundaki AY ve GÜNEŞ tutulmaları çok dikkat çekici görünmekte. Özellikle AY’ın bir de rahat etmediği AKREP burcunda tutulduğu dönemler biraz daha kritik hale getirecektir.

BOĞA burcundaki AY ve Güneş tutulmaları ise bu sürecin bizim adımıza gelişimi, değişimi ve büyümeyi içeren fırsatlarla karşılaşılma ihtimallerini içerisinde barındıracak. Elbette her bir doğum haritası kişinin kendine özeldir, kendi bireysel hayatı içinde anlamlı bir hikayenin ipuçlarını barındırır. Dolayısı ile bu sürecin özellikle sabit burçlarda gezegen ve özel noktaları olanlar için son derece kritik, etkisi zamana yayılan önemli değişimleri hayatlarına getirecektir. (Boğa- Akrep- Kova ve Aslan burçları sabit burçlardır.)

PEKİ NE ANLATIR BOĞA BURCUNDAKİ KUZEY AY DÜĞÜMÜ VE AKREP BURCUNDAKİ GÜNEY AY DÜĞÜMÜ?

Kuzey Ay Düğümü geliştirmemiz, yönelmemiz, hayatımıza katmamız gereken konu başlıklarımızı veriyor ise bu dönem için,

Yolculuğumuzun yönü bize huzur, güven ve sakinliği veren, verecek olan kişi ve durumlara işaret edecek. Kuzey AY Düğümü BOĞA burcunda ve onu VENÜS yönetecek çünkü.

Kendi değerimizin, sahip olduğumuz kıymetlerin farkında olmak zorundayız. Değer verdiğimiz şeyleri riske atacak, krize sokacak gereksiz eylemlerden olabildiğince kaçınıp huzur ve sükûnetten beslenmek durumdayız.

Onun bunun, etrafımızdaki diğer insanların sahip olduklarına, onların imkanlarına bakmaksızın, onlarla gereksiz kıyaslamalara girerek kendi değerlerimizin yeterli ya da yetersiz olduğu çıkarımına varmak bizi tökezletecektir. Kıskançlık, gereksiz rekabet, hırs, kontrol ve manuplasyon bu dönemin tuzakları arasında.

Üretken olmamız, sahip olduğumuz kaynakları da son derece verimli kullanıyor oluşumuz, onları gereksiz risklerden, rekabetçi ortamların yaratacağı streslerden koruyor olmamız önemli diğer bir konu. Üretmeksizin tüketiyor oluşumuz tıkayacak yolumuzu bu süreçte. Bir şeylere form vermek, kalıcı hale getirmek, ayakların yere sağlam basıyor olması son derece önemli. Somut, pratik, gerçekçi olmak zorundayız.

Şükran duygusu bu dönemin asıl hissi olmalı. Elimizdeki olanlarla yetinmek, onların varlığına şükran duymak ve her şükür duygusu ile doğa ananın bizi besleyeceğine olan inancımız da artacaktır ki zaten bu süreçte büyük iyicil  JÜPİTER gezegeninin de BALIK burcunda, gayet kuvvetle bunu bize hissettirecek deneyimler yaşatma kapasitesi oldukça yüksek. Şükür duygumuz bereketimizi katlayarak arttıracaktır.

Her türlü riskten uzak güvenli alanlarda kalmak önemli olacak. Ne kadar az şeye sahip olursak hareket alanımız o kadar genişleyecek. Bu demek değil ki en temel ihtiyaçlarımızı bile görmekten uzak kalalım. Bilakis en temel, en somut şekli ile neye ihtiyacımız var bunu görelim, bunları gidermeye çalışalım ve fakat fazlasına sahip olmak için gereksiz mücadele alanları açmayalım kendimize. Gereksiz fazlalıkları bırakarak yükseleceğiz çünkü. Ne kadar çok şeye sahip olursak alt planda bunları bir an gelecek kaybedebileceğiz korkusu, endişesi alt planda her zaman çalışır eğer farkında değilsek bazı şeylerin….

GÜNEY DÜĞÜM AKREP burcunda olacağı için onu yöneten gezegen, onun çıkartacağı sorunlara işaret eden gezegen MARS olacak. Yani eylemlerimiz, karar verip harekete geçiş şeklimiz. Cesaretimiz. Kararlarımızın alt planında yatan bilinç altı korkularımızın olma ihtimali de var elbette bu süreçte. Bilinç altı düzeyde harekete geçip bilinç dışı sonuç alıyor oluşumuz gayet mümkün. Nasıl hareket edeceğimiz, neye neden karar vereceğimiz çok önemli olacak. VENÜS prensibini doğru anlayıp, iyi geliştirmek zorundayız ki ilerleyebilelim. Aksi durumda korkularımız, tutkularımız, kör hırsımız baskın gelerek yolumuzu tıkayacaktır. Kriz durumlarına takılıp kalmak, korkunun etkisi ile şartları bilinçsizce kontrol etme saplantısı, başkalarını bir şeylere zorlamak, kin, kıskançlık, intikam duyguları ve aşırı tepkisellik ise yine bu sürecin bizi bir kara delik gibi içine çekmesi muhtemel başlıkları arasında.

Astrolojik anlamda BOĞA ve AKREP burcundaki karşıtlık maddi alana, kişisel olarak sahip olduğumuz ve birileri ile paylaştığımız tüm değer vurgusuna işaret eder. BOĞA tarafı somut şeyler elde etmeyi seven, risklerden olabildiğince kaçan ve güvenli alanlarda kalmayı tercih eden, maddeye sahiplenici anlamlar yükleyen tarafı anlatıyorsa; AKREP tarafı duyguyu maddeleştiren, süregelen tüm değerleri yıkarak kendi sistemini kurmak isteyen, değişime ve hatta dönüşüme açık, krizlere olabildiğince çekilme potansiyeli olan, mutlak “güç” odağı olmak isteyen taraftır. Sahip olduklarımızı kaybetme korkusunun güdülediği kıskançlık BOĞA tarafında yer alırken; başkalarının sahip olduğunu düşündüğümüz, onda var- bende yok kıskançlığı ise AKREP tarafında yer alır kiz zaten iki durumda da pek huzur kalmaz insanda değil mi? Çünkü sahip olduklarımız bir süre sonra yoklukları ile bizleri sınayabilirken; olmayan belki de olması imkan dahilinde bile görünmeyen şeyler için verdiğimiz beyhude çabalar da, fazla hırs ve tutku da yoracaktır bir süre sonra bizleri.

Bu sürecin ve onun astrolojik olarak anlattıklarının her birimizin hayatında en olumlu şekli ile tezahür etmesini diliyorum. Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun…

Hülya DEĞER dip.ASA

14.01.2022/ İstanbul

KADER YOLUMUZDA YENİ BİR SAPAK : AY DÜĞÜMLERİ BOĞA- AKREP AKSINDA 18 Ocak 2022/ 17 Temmuz 2023” üzerine 3 yorum

  1. Yasemin

    Dolunayin etkisindenmidir bilemiyorum, anlatiminiz cok ilgimi cekti. Gokkubbemizi edindigi bilgi ve tecrubeyle yorumlayan, kaleme alan cok kisi var. Bircogu sahsi, bu hayatta asil varolus amacimizi unutturmaya megilli gunluk hayatlarimizi daha konforlu gecirmek icin isik tutarmis tadinda.

    Sizin yorumunuzda farkli tat aldim. Nefse hizmet yerine kendimizi taniyip olgunlasma, sadelesme ve kendimizle butunlesip bir olma yoluna kucuk bir isik tutar gibi. Tesekkur ederim !!

    Beğen

  2. Geri bildirim: 8 Kasım 2022 BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI : SABIR SINAVI – HÜLYA DEĞER

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s